Sats heller på det vi er gode på!

DEBATT: Samtidig som Solberg-regjeringen snakker varmt om innovasjon og konkurransekraft, er den i praksis med på å rive ned tre av de viktigste konkurransefortrinnene i norsk økonomi.

Kraftkabelen til England vil gjøre elektrisitet dyrere i Norge i stort marked, og dermed svekke norsk industri.

Debattinnlegg

 • Ole Kvadsheim
  Ole Kvadsheim
  Førstekandidat for Rødt i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Disse fordelene er små forskjeller med tilhørende høy tillit mellom folk, billig strøm til norsk industri og bedrifters insentiver til å finne nye smarte løsninger.

At disse svekkes bidrar til å stikke kjepper i hjulene for den grønne omstillingen som vi i Rogaland er helt avhengige av for å sikre morgendagens arbeidsplasser.

Arbeidsvilkår og insentiver

Først: Norge vil (heldigvis) aldri kunne konkurrere med land som Kina eller Polen hva gjelder tilgang på billig arbeidskraft, takket være sterke fagbevegelser med høy organiseringsgrad. Det har gjort at næringslivet vårt i stedet har lagt inn kreftene på å finne smarte løsninger som gjør at vi bruker arbeidskraften mer effektivt.

Når det nå legges et økt press på de lønns- og arbeidsvilkårene som fagbevegelsen har kjempet frem, gjør det oss mindre rustet til å bygge opp fremtidsrettet og innovativ grønn industri. Regjeringens oppmykning i arbeidsmiljøloven, kombinert med bemanningsbyråenes inntog i det norske arbeidslivet, gjør fornyelse og innovasjon overflødig, da bedriftseieres insentiver til fornyelse uteblir. Når arbeidstakere opplever reallønnsnedgang, samtidig som det foregår en utbyttefest på Oslo børs, blir det mindre lukrativt for arbeidsgiver å finne nye smarte løsninger.

Forskjellene øker

Og de siste årene er det akkurat dette som har skjedd. Mens Finansavisen kan rapportere om grønne tall, rekordstore utbytter og et økende antall milliardærer, finnes det en ganske annen virkelighet på norske arbeidsplasser. En fellesnevner for alle regjeringene vi har hatt de siste 30 årene er at ingen av dem har klart å få ned forskjellene mellom rik og fattig. Tvert imot: forskjellene øker, og det i ekspressfart. Et resultat av det er at tilliten mellom folk svekkes.

Kraftmarkedet

I tillegg planlegges det å bygge nye kraftkabler til utlandet, med høyere nasjonale strømpriser som konsekvens. Innen 2021 vil den nye kraftkabelen til Storbritannia, MSN Link, bli satt i drift. Kabelen vil koble oss til det britiske strømnettet hvor prisen ligger på om lag det dobbelte av hva den er her hjemme. Med økt krafteksport vil prisene som norsk industri og norske husholdninger betaler for strøm bevege seg mot nivået vi finner i andre land.

Disse prosjektene er med andre ord med på å svekke den industrien som konkurrerer på verdensmarkedet. Den rene, norske energien gjør vestlandsindustrien, som for eksempel aluminiumsproduksjon, til den reneste i verden, samtidig som den gir bedret konkurransekraft.

Rødt ønsker å skape 100.000 nye grønne arbeidsplasser. Det er et ambisiøst tall, men like fullt realistisk dersom man satser på de styrkene og de konkurransefortrinnene som det norske næringslivet sitter på.

Samtidig ønsker vi en mer aktiv statlig næringspolitikk med fornybarsatsning i offentlig eide selskaper som Statoil og Statkraft.

Les også

 1. Skal skaffe 100 millioner til datakabel mellom Rogaland og England

 2. Kjempemøller gir vindkraftrevolusjon til havs

 3. Ein tørrlagd liberalar

Publisert:
 1. Industri
 2. Statkraft
 3. Næringsliv
 4. Rødt (R)
 5. Stortingsvalg 2017

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Slåsskamp inne i togvogn

 3. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 4. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 5. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg

 6. Staten kan ikke betale for alt