Myten om polske arbeidstakere

KRONIKK: Hva skjer når folk fra andre steder kommer til Norge for å jobbe, og hvordan kombinerer de jobb og familieliv i et på mange vis annerledes land?

Det mange av oss tenker som typisk for polske arbeidsinnvandrere stemmer kanskje ikke lenger. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

 • Gunn Vedøy
  Seniorforsker, IRIS Samfunnsforskning
 • Kuba Krys
  PhD, Det polske vitenskapsakademi, Warszawa
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Da den polske arbeidsinnvandringen skjøt fart for rundt 13 år siden, var det særlig menn som kom til regionen for å jobbe. Noen var enslige, mens andre hadde familie i hjemlandet. Polske arbeidstakere fikk ord på seg for å ha en høy arbeidsmoral. Det ble også bygget opp en myte om at polakker bare ønsker å jobbe. «De er ikke interessert i noe annet enn å jobbe», «De jobber og jobber og jobber» og «Mitt inntrykk er at de sover, spiser og jobber», forteller arbeidsgivere.

Etter hvert har imidlertid flere blitt gjenforent med familie i Norge, eller valgt å bosette seg og stifte familie her. Gruppen polske arbeidstakere har blitt mer og mer mangfoldig. Det har også deres tanker om det gode liv og hva de ønsker å bruke fritiden sin på. Til tross for dette kan det virke som myten at polske arbeidstakere bare ønsker å jobbe fortsatt lever like insisterende.

Liten støtte fra arbeidsgiver

I et bilateralt forskningsprosjekt finansiert av Norway Grants, har vi sammen med kollegene Justyna Swidrak, Anna Kwiatkowska og Natasza Kosakowska-Berezecka, vært spesielt interesserte i hva som skjer med familiene fra Polen som har flyttet til Norge.

Vi har intervjuet arbeidsgivere og gjennomført en større spørreundersøkelse blant polske par. For å kunne sammenligne, er den samme spørreundersøkelsen gjort med polske par i Polen og norske par i Norge. Noen av spørsmålene handler om arbeidsgiverrollen og parenes opplevelse av balanse mellom arbeid og familieliv.

Flertallet av parene - både i Polen og Norge – var enig i at arbeidsgivere kan bidra til en opplevelse av god balanse mellom arbeid og familieliv. Sammenhengen mellom opplevd støtte fra arbeidsgiver og partner på den ene siden, og opplevde konflikter mellom arbeidsliv og familieliv på den andre siden, viste seg likevel å variere. For polakker i Polen og nordmenn i Norge bidro støtten fra arbeidsgiver til at parene opplevde få konflikter mellom arbeid og familieliv. Derimot bidro ikke støtten fra arbeidsgiver til å minske denne konflikten for polske par i Norge. Den eneste støtten som bidro her, var den fra partneren.

Det kan lett bli konflikt mellom arbeid og familieliv for par som migrerer. Hvordan kan dette forklares? Familiene har flyttet fra sine etablerte sosiale nettverk, og må reorganisere hele sine liv på nytt. Dette gjør at partnere etter migrasjon blir mer avhengig av støtte fra hverandre. At partneren blir den aller viktigste støtten for å klare en god balanse mellom arbeid og familieliv bekrefter også vår undersøkelse. Den støtten som bofaste par opplever fra arbeidsgiver i henholdsvis Polen og Norge hjelper ikke innvandrerparene, og de må med andre ord hente støtte hos hverandre.

Blir polakker fanget av myten?

Hvorfor opplever polske arbeidsinnvandrere konflikt mellom arbeid og familieliv, til tross for at de oppgir at arbeidsgivere er positive? Fra forskning utført blant annet ved NOVA og FAFO vet vi at mange polske arbeidere gjerne har dårligere kontrakter enn sine norske kolleger, og at deres rettigheter til velferd ikke nødvendigvis er sikret på samme måte. Mange sies å være overforpliktet til arbeidet, og noe av grunnen for dette finner man i frykt for å miste jobben eller reduserte muligheter for avansement eller fast ansettelse, dersom man ikke alltid er på tilbudssiden.

Da den nye bølgen med arbeidsmigrasjon startet rundt 2004, kom mange for å arbeide, men levde fremdeles sine familieliv og brukte sin fritid i Polen. For mange familier er dette ikke lenger tilfelle. De har bosatt seg i Norge, og skal også leve sine familieliv og bruke sin fritid her.

Kan myten om at polske arbeidere egentlig bare vil jobbe, bidra til denne konflikten parene opplever mellom arbeid og familieliv? Hvem tjener på at myten blir opprettholdt? Kan myten bli en sovepute for arbeidsgivere som ellers er gode til å følge opp arbeidstakerrettigheter?

Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

Arbeidsgivere som sørger for at arbeidstakerne har muligheter til å hente seg inn igjen og ha et aktivt familieliv og fritid, ser gjerne resultater som høyere arbeidstakerlojalitet, økt medvirkning på arbeidsplassen, sterkere ønsker om kompetanseheving, økt produktivitet og lavere turnover.

På den andre siden kan et fokus utelukkende på ønsket om å jobbe føre til at folk arbeider på seg helseproblemer. Problemer som lett kunne vært unngått med en tydeligere arbeidstidspolitikk på arbeidsplassen. Det kan også få følger for familielivet, for barn som sjelden ser sine foreldre og som opplever foreldre uten overskudd når de har tid sammen.

Vi oppforder derfor arbeidsgivere til å slå hull på myten om at enkelte grupper arbeidstakere bare ønsker å jobbe.

Les også

 1. Polakker føler seg fanget i egen myte

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. Polen
 3. Arbeidsinnvandring
 4. IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Mest lest akkurat nå

 1. Denne gaven tar helt av: – Dette er all time high. Vi har aldri sett slike tall

 2. Farse har blitt Jærens mest populære lunsjrett

 3. Da Tomas (14) landet i denne hoppe­gropen, ble han lam fra halsen og ned

 4. Go-Ahead kutter avganger på Jær­banen allerede fra fredag

 5. Åtte forelegg for trafikkforbud i Kongsgata

 6. Verdensmesteren bor i en ombygget container. Tett på naturen for 500.000 kroner