Nei til akademisk boikott av Israel

KOMMENTAR: En akademisk og kulturell boikott av Israel vil neppe fremme opposisjon og kritisk tenkning i landet.

Undertrykkingen og ydmykelsen av palestinerne løses ikke ved at Universitetet i Stavanger bryter samarbeidet med et universitet i Israel. Her fra en israelsk kontrollpost på Vestbredden i okkupert Palestina.
Publisert: Publisert:

Tvert imot er det grunn til å tro at dialog mellom universiteter og kulturinstitusjoner kan være et glimrende verktøy for å påvirke utviklingen i den retningen praktisk talt alle i Vesten ønsker - nemlig at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza.

Vi må heller ikke glemme at det er en betydelig opposisjon i Israel som kjemper for det samme, og som det er viktig at vi ikke faller i ryggen. En opposisjon som står sterkt, særlig i akademiske kretser.

UiS og Technion

Presset mot Universitet i Stavanger (UiS) for å avslutte samarbeidet med det israelske universitetet Technion er å forstå som en oppfordring til en akademisk boikott.

På et overfladisk nivå kan det sikkert finnes gode argumenter mot nettopp dette samarbeidet. Ett av dem kan være at Technion har drevet forskning for selskaper som igjen har samarbeidet med den israelske hæren (IDF). Men det skal nok godt gjøres å finne en institusjon i Israel som ikke på et eller annet nivå har noe med forsvaret å gjøre. IDF er en av søylene i den israelske statsbygningen og er vertikalt integrert i samfunnet.

Technion i Haifa har samarbeidsprogrammer med mange universiteter. Tekniska Högskolan i Stockholm, for eksempel, samt flere amerikanske universiteter som Johns Hopkins, New York University og de prestisjetunge Ivy League-universitetene Brown og Cornell. Samarbeidsavtaler med India og Kina gjør ikke inntrykket av universitet i Haifa dårligere. Det er nesten så man kan lure på hvorfor UiS fortjener en plass i dette selskapet.

Israelsk opposisjon

UiS er blitt kritisert for å støtte okkupasjon og for brudd på menneskerettighetene. Det synes jeg nok er å dra det hele litt langt. Universitetet oppe på Ullandhaug kan på ingen måte lastes for uretten staten Israel begår mot det palestinske folket.

Det går heller ikke an å kritisere et universitet i Israel for å gjøre det samme. Netanyahu-regimets politikk og handlinger har langt fra full støtte innenfor israelsk akademia. Det går heller ikke an å skjære alle israelere under én kam. Det finnes en betydelig opposisjon i Israel, og vi skal heller ikke glemme at 20 prosent av landets borgere - om lag 1,7 millioner personer - er av palestinsk etnisitet. Bryter de menneskerettighetene ved å bo i Israel og studere ved, eller endatil arbeide ved og undervise ved israelske universiteter?

De gjør ikke det.

Et fritt Palestina

Aftenbladet har tatt til orde mot boikott av Israel på lederplass. «Det er mye å kritisere Israel for. Dette må løses med samtaler og diplomati», mener Aftenbladet, og legger til at landet er et av få i Midtøsten med frie valg, ytringsfrihet og informasjonsfrihet.

I de okkuperte områdene på Vestbredden er ytringsfriheten og informasjonsfriheten begrenset. Det palestinske folk er ikke fritt, før vi har en reell, demokratisk statsdannelse på palestinsk jord uten israelsk tilstedeværelse. De ulovlige bosettingene på palestinsk område må bort. I tillegg må Jerusalem-problemet løses, og de palestinske flyktningene må få vende hjem til enten Israel eller et fritt Palestina.

Disse kravene blir neppe innfridd ved at et perifert universitet i utkanten av Europa bryter samarbeidet med et universitet i Israel. Jeg tror heller ikke disse kravene kan oppnås gjennom en total akademisk og kulturell boikott.

Støtt samarbeid

Det er ingen palestinere som har noe å vinne på en slik boikott. Palestinerne er jagd fra hjemstedene sine, forfulgt og undertrykket gjennom 70 år. Det de trenger er politisk og økonomisk støtte.

Problemet med mange norske boikott-tilhengere, slik jeg ser det, er at de er mer opptatt av sin egen samvittighet, enn av palestinernes ve og vel.

Det vi kan gjøre, er å investere i Palestina. Samarbeide med palestinske universiteter og tilby flere palestinske ungdommer studieplass ved for eksempel UiS.

Å boikotte liberale institusjoner som er fanebærere for åpenhet og kritikk fører ikke noe godt med seg. Det mest fornuftige er tvert imot å oppfordre til dialog og støtte samarbeid.

Å boikotte liberale institusjoner som er fanebærere for åpenhet og kritikk fører ikke noe godt med seg. Det mest fornuftige er tvert imot å oppfordre til dialog og støtte samarbeid.
Publisert: