Universitet utan ein tråd

Forskinga ved universiteta er i aukande grad avhengig av eksterne midlar frå aktørar, både offentlege og private næringsinteresser, som legg vekt på brukarstyring og nytteverdi. Kva skjer då med universiteta si historiske rolle som uavhengig leverandør av kunnskapsbaserte korrektiv? (Teikning: Kåre Eikeland, 2007)

GJESTEKOMMENTAR: Kven skal seie frå når keisaren er utan klede?

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement