• Europeiske forbrukaraktivistar demonstrerer mot TTIP-avtalen. Motstanden mot frihandelsforhandlingane mellom USA og EU er sterk på begge sider av Atlanteren.

Frihandel for fall?

Den amerikanske valkampen kan bli eit vendepunkt i marsjen mot ein stadig opnare verdsøkonomi.