• I Jerusalem er det tett mellom synagogar, moskear, kyrkjer og andre heilagdomar. Med så mykje tru er det best for religionshistorikarar å legge trua til side og heller sjå på resultata av tru, meiner Knut S. Vikør. Scanpix
    Galleri

Tru, vantru og historie

Kva skal ein ikkje-truande historikar seie, når han møter ein røyndom der naturlovene berre er rådgivande? Kanskje han bør sette si vantru på vent.