• "Asyl- og innvandringspolitikken skaper ikke fine sprekker i den tynne glasuren vi kaller sivilisasjon. Den skjærer stadig bredere revner gjennom Europa, og vi må velge side," skriver Sven Egil Omdal. På bildet kryper flyktninger under et piggtrådgjerde og inn i Ungarn.  (Foto: NTB Scanpix) BERNADETT SZABO

Europa revner

FRIPENN: Selvfølgelig er den europeiske sivilisasjon i fare. Tre kronikker til i Jyllands-Posten så kollapser den helt.