Lag spilleregler for julebordet

Julebord med mye alkohol, ofte på bedriftens regning, kan skape mye trøbbel.

Julebord _40851516.jpg

 • Silje Lill Rimstad
Publisert: Publisert:

Silje Lill Rimstad.JPG

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

DE ALLER FLESTE ANSATTE opplever mange positive sider ved å nyte moderate mengder alkohol sammen med kollegaer på julebordet. Det setter en ekstra "piff" på festen, og alkohol brukes til relasjonsbygging og feiring. Alkohol kan absolutt være et trivselskapende og miljøfremmende virkemiddel, men kan også bidra med å skape utrygghet og utfordrende situasjoner.Ettersom alkoholen både har positive og negative sider, er det viktig å få frem et nyansert bilde rundt bruken av alkohol. Men hvor går grensene mellom konstruktivt og skadelig bruk av alkohol?

Hva gjør vi med alkoholservering dersom vi har ansatte/lærlinger under 18 år med på julebordet?

DET ER STOR ENIGHET om at alkohol ikke hører sammen med arbeid, og det er sosial uakseptabelt å drikke alkohol i arbeidstiden. Samtidig har arbeidslivet i flere år skapt et økende antall arrangement med alkohol i såkalte "gråsoner", som lønningspils, jobbreiser, representasjoner, sommerfest, julebord etc. Vi drikker altså stadig mer alkohol i tilknytning til arbeidslivet, og skillet mellom arbeid og fritid viskes ut.

I tillegg er grensene for disse "gråsonene" uklare. Er jeg fri til å drikke så mye jeg vil når jeg går på julebord med jobben, eller representerer jeg bedriften og bør ta hensyn til det? Undersøkelser viser at flesteparten av ansatte i bedrifter bruker moderate mengder alkohol.

Samtidig har mange ansatte et risikabelt forbruk av alkohol. Risikabelt alkoholforbruk er et uklart begrep, men handler både om hvor mye man drikker og hvor ofte man drikker. Risikabelt forbruk av alkohol kan også handle om negative konsekvenser i samband med eksempelvis et julebord hvor det serveres mye alkohol. Dette berører mange ansatte og mange bedrifter. Det enkelte ansatte gjør i alkoholrus, kan få store konsekvenser for arbeidsmiljøet i bedriften. Det finnes mange eksempler på at arbeidstaker har gjort eller sagt ting på julebordet og angret dagen etterpå. Det kan også gå utover bedriftens omdømme når ansatte fremstår overstadig beruset på julebordet.

VERDENS HELSEORGANISASJON (WHO) anbefaler at kvinner bør drikke mindre enn 9 alkoholenheter i uken, mens menn bør drikke mindre enn 14 alkoholenheter i uken (én alkoholenhet, AE, er eksempelvis ett glass vin eller 0,33 øl). Årsaken til disse kjønnsforskjeller skyldes at menn og kvinner er biologisk forskjellige, og at kvinner derfor tåler alkohol dårligere enn menn. Mange ansatte opplever at disse anbefalingene er sjenerøse nok, fordi de sjelden eller aldri drikker mer enn anbefalingene.

Tilby gode alkoholfri alternativ (i like pene glass som dere serverer alkohol i).

For å unngå helseskader anbefales det videre at kvinner bør drikke maksimum 4 antall enheter ved hver drikkesituasjon, og menn bør drikke maksimum 6 antall enheter ved hver drikkesituasjon. Muligens bør disse anbefalingene være en rettesnor, mer enn absolutter. Men dersom man holder seg under anbefalt maksimalt antall enheter vil mange unngå ubehageligheter både på julebordet og dagen etter. Og sjansen for å gjøre eller si ting man vil angre på under julebordet reduseres dramatisk.

VI I NORGE LIKER Å TENKE at vi har fått "kontinentale drikkevaner". Men når sant skal sies, har vi en alkoholtradisjon som strekker seg tilbake til vikingtiden, hvor det å drikke alkohol var knyttet til høytid og festlige lag og hvor høy grad av beruselse var viktig. Dessverre har vi ikke klart å kvitte oss med en alkoholtradisjon som innebærer "fyll", og det er derfor kanskje ingen overraskelse at mange drikker seg overstadig beruset på julebord.

Samtidig er det ikke slik at alle ansatte på julebord blir fulle. De aller fleste klarer fint å begrense seg og har kontroll på alkoholinntaket. Dette blir enda enklere dersom bedriften har gitt de ansatte noen kjøreregler for bruk av alkohol.

SYNSPUNKTER PÅ ALKOHOL og alkoholkonsum har vært og er fremdeles et tabuområde. Kan man virkelig prate sammen om alkoholkulturen i bedriften uten å oppfattes som en festbrems?

Bedrifter og ledelsen har mye å tjene på å ta alkoholbruken på det kommende julebordet opp med de ansatte. I hver bedrift bør ledelsen ta initiativ til å prate om drikkekulturen på arbeidsplassen. Hvordan ønsker vi å ha det på vårt julebord og hvilke regler skal gjelde? Hva gjør vi med alkoholservering dersom vi har ansatte/lærlinger under 18 år med på julebordet?

Det finnes mange god råd for et hyggelig julebord, og her er noen:

 • Ledelsen og ansatte bør snakke sammen om hva som er akseptabel bruk av alkohol under julebordet, og hva som er uakseptabelt.
 • Tilby gode alkoholfri alternativ (i like pene glass som dere serverer alkohol i).
 • Sett frem vannglass til alle ansatte og tilby rikelig med vann før, under og etter middagen.
 • Sett grenser for hvor mye som kan drikkes på julebordet og hvor mye som skal være betalt av firmaet.

Det dreier seg altså ikke om å forby alkohol på julebordet, men å diskutere et tabubelagt område og lage retningslinjer for bedriften. En god diskusjon mellom ledelsen og ansatte om det kommende julebordet, samt klare spilleregler, kan bidra til at julebordet blir en suksess.

(Kronikkforfatteren inngår ikke i det faste panelet av skribenter i Liv og levebrød-serien.)

Fem siste fra Liv og levebrød-serien:

 • Hva betyr en doktorgrad — egentlig?
 • Det skal singla i glashuset
 • Rike uten inntekt
 • Folkehelse for unike mennesker
 • Balanseringsbøygen
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Her oppdager de noe midt i sendingen: Dette kan velte Tripic-overgangen

 2. Dugnad i Randaberg ga seks nye smittetilfeller

 3. Tar opp kampen mot den enorme trafikk­auken på Hove­veien

 4. - Sigbjørn har gått gjennom ufattelige lidelser. Det er rene torturen. De tiltalte bør få lovens strengeste straff

 5. Stor interesse for massetesting av elever

 6. De sjeldne blod­proppene etter vaksinering kan lett be­handles. Men de må oppdages i tide