Hvem kan kalle seg doktor i USA?

DEBATT: Kan sykepleiere som har doktorgrad, bruke doktortittelen? Hva med skoleledere og andre yrkesgrupper? Spørsmålet diskuteres i USA for tiden.

« I to av delstatene, Delaware og Arizona, har helsemyndighetene grepet inn og forlangt at ikke-leger som bruker doktortittelen i jobbsammenheng, må opplyse hvilket fag de har doktorgrad i», skriver Svein M. Sirnes.
 • Svein M. Sirnes
  Svein M. Sirnes
  Språkviter, cand.philol., Tampa, Florida
Publisert: Publisert:

Årlig fullfører rundt 180.000 kvinner og menn doktorgraden ved et amerikansk universitet. Helsefag er desidert størst og står for vel 80 prosent. Som en følge av det, er det ved amerikanske sykehus et økende antall sykepleiere og farmasøyter som har doktorgrad og lar det fremgå av navneskiltet.

Selv om amerikanere regnes som uformelle, er det ikke til å legge skjul på at mange er opptatt av titler.

Kan føre til misforståelser

Det har fått leger og deres organisasjoner til å reagere, da de mener det kan føre til misforståelser med alvorlige følger. I to av delstatene, Delaware og Arizona, har helsemyndighetene derfor grepet inn og forlangt at ikke-leger som bruker doktortittelen i jobbsammenheng, må opplyse hvilket fag de har doktorgrad i.

Amerikanske leger får tittelen Doctor of Medicine (forkortet M.D.) når de har gjennomført studiet som tilsvarer norsk embetseksamen. Bare en del av dem har i tillegg en doktorgrad (og tittelen Doctor of Philosophy, forkortet Ph.d.) som de har oppnådd på grunnlag av en vitenskapelig avhandling.

Opptatt av titler

Selv om amerikanere regnes som uformelle, er det ikke til å legge skjul på at mange er opptatt av titler. Man vil f.eks. fort oppdage at titler brukes i sammenhenger og settinger som ikke er vanlig i Norge. Er f.eks. en politiker Ph.d. eller M.D., kommer gjerne doktortittelen foran vedkommendes navn – i referater og tv-debatter, på nettsider og skilt.

Ved siden av Ph.d.-graden har amerikanerne de siste 20 årene fått det de kaller professional doctorates. For å oppnå en slik grad er det ved mange universiteter ikke krav om en vitenskapelig avhandling i tradisjonell forstand, men i stedet et omfattende skriftlig arbeid som drøfter praktiske utfordringer.

Antall kvinner og menn som oppnår graden, øker for hvert år, og de vanligste titlene er Doctor of Business Administration, Doctor of Education, Doctor of Nursing Practice og Doctor of Public Health.

I de senere år er det blitt stadig vanskeligere for Ph.d.-kandidater å få ansettelse i akademia, og mange humanister og samfunnsvitere må se seg om etter andre typer stillinger. Det fører til at personer med doktorgrad er på full fart inn i yrker hvor utdanning på det nivået ikke har vært vanlig.

Oppfordring til Jill Biden

Like før jul i fjor publiserte The Wall Street Journal en artikkel forfattet av spaltisten Joseph Epstein under overskriften «Is there a Doctor in the White House? Not if you Need an M.D.», der han kom med en klar oppfordring til Jill Biden, nasjonens nye førstedame, om å legge bort doktortittelen. Epstein mente det var direkte tøvete å bruke den hvis man ikke har legefrakk.

Jill Biden kan vise til en lang og imponerende karriere i amerikansk skole, er professor på et community college og har graden Doctor of Education fra University of Delaware.

Epsteins dristige utspill fikk stor medieoppmerksomhet, og det gikk ikke lang tid før han fikk sitt pass ettertrykkelig påskrevet av mange kvinnelige politikere og akademikere. De karakteriserte hans synspunkter som frekke, spydige og sexistiske, men det var også noen som støttet ham.

Også språkvitere kastet seg inn i debatten og minnet om den opprinnelige betydningen av ordet doktor (verbet docere betyr undervise), og at tradisjonen med å kalle enhver lege for doktor er av mye nyere dato.

Reagerte sterkt

Som følge av Epsteins artikkel, ble det kjent for offentligheten at telegrambyrået Associated Press og tv-selskapet CNN har vedtatt interne regler som sier at doktortittelen kun skal brukes om leger, veterinærer og tannleger. Mange med Ph.d.-grad reagerte sterkt på dette og hevdet at det ikke finnes saklig grunnlag for en slik praksis.

I slutten av 1960-årene begynte amerikanske universiteter å gi tittelen Juris Doctor til kandidater som har gjennomført juridisk utdanning (tilsvarende embetseksamen). Mange amerikanske jurister og advokater er likevel av den oppfatning at de bør la være å bruke doktortittelen, selv om de mener de har lov til det.

USA har mange diploma mills – eller postboksuniversiteter – som for et par hundre dollar utsteder verdiløse doktor- og mastergradsvitnemål. Å ta opp kampen mot den slags virksomhet er ikke enkelt i et markedsliberalt samfunn. Men landet har også seriøse universiteter som tilbyr utradisjonelle studieløp til en professional doctorate. Ja, det formelig vrimler av tilbud som markedsføres aggressivt i det offentlige rom.

Ikke juridisk beskyttet

USAs føderale myndigheter engasjerer seg ikke nevneverdig i akkreditering av læresteder – den oppgaven overlates til uavhengige ikke-offentlige organer. Doktortittelen er heller ikke juridisk beskyttet i USA, men brukes den uberettiget i forbindelse med bl.a. helsetjenester, kan man fort komme i vanskeligheter.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Forskning og vitenskap
 3. The Wall Street Journal
 4. førstedame
 5. Jill Biden

Mest lest akkurat nå

 1. Farevarsel om mer lyn i løpet av dagen

 2. Byfjordtunnelen var stengt på grunn av gjenstand i veibanen

 3. Skiforbundet vil gjennomgå retningslinjene for rulleski etter dødsulykken i Strand

 4. Fire unge menn tiltalt for kidnapping og ran

 5. Åpner nye E 39 mellom Mandal og Kristiansand i starten av november

 6. Oljearbeiderforbund trekker seg fra Arendalsuka