Er Israel Guds trone på jorda?

Å arbeide for forhandlinger og fred mellom israelere og palestinere er å motsette seg Guds plan for verden, ifølge kristen-sionistene.

Karmel-Instituttets leder, John Skåland fra Moi, gir her, i 2005, 10.000 dollar til Elkana Isaak i den daværende, etter folkeretten ulovlige jødiske bosettingen Keren Atzoma i Gaza - et bidrag på veien fram til endetiden, slik kristen-sionistene leser Bibelen. Foto: Karmel Israel-Nytt

 • Dag Hoel
  Dag Hoel
  Filmprodusent og forfatter
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

POLITISK ISLAM er et begrep vi gjerne anvender når vi snakker om Midtøsten. Og vi bruker det med rette, om enn ikke alltid med presisjon. Politisk kristendom er en ikke like velbrukt term, selv om politisk kristendom er en vesentlig bidragsyter til prosessene som til enhver tid lever mellom Israel og Palestina.Utviklingen i Israel og Palestina bestemmes i økende grad av religiøse forestillinger. Denne tendensen er tydelig langs flertallige konfliktlinjer. Islamske og jødiske religiøse fundamentalister bidrar til øket spenning. De trekker både det politiske livet og kulturene i strengere religiøs retning.

USAs president […] må tilpasse sin politikk til en befolkning der halvparten av de troende mener at Jesus vil komme tilbake innen førti år, og at Israel har en rolle i den saken.

LIKE STERKT ARBEIDER enkelte kristne grupperinger for at utviklingen i Midtøsten skal forstås i lys av bibelske profetier. Blant de sterkeste støttespillerne til Israel er tilhengerne av en politisk-religiøs overbevisning som kalles kristen sionisme. Dens grunnleggende forestilling kan i korthet sammenfattes slik: Jødene er Guds utvalgte folk, og vår frelse avhenger av vår aktive støtte til jødene. Skjøtet på landet fikk jødenes stamfar, Abraham, av Gud. Gyldigheten av det er bekreftet gjentatte ganger i begge testamentene. Palestinerne har ingen rettigheter til landet, de får bo der inntil Gud bestemmer noe annet.

Slik er forståelsen av forholdet mellom jøder og palestinere og deres rettigheter til landet mellom Middelhavet og Jordan blant kristne sionister. I Norge og de fleste land i Europa er det et mindretall av troende som forstår Bibelen slik, men dette mindretallet er ikke uten innflytelse i det pågående arbeidet med å forme vår oppfatning av forholdene i Midtøsten.

I USA mener en vesentlig del av befolkningen at politisk virksomhet er underordnet Guds forordninger. Midtøsten-politikken må samstemme med profetiene i Bibelen. USAs president er ingen religiøs grubler, men han må tilpasse sin politikk til en befolkning der halvparten av de troende mener at Jesus vil komme tilbake innen førti år, og at Israel har en rolle i den saken.

KRISTEN-SIONISTENE i Norge er ingen enhetlig gruppe. Forestillingene er varierende. Mange er såkalte karismatikere. Mange finner seg bedre til rette i lavkirkelige miljøer enn i Den norske kirke, men de finnes der også. Blant norske kristen-sionistiske organisasjoner finner vi Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Ordet og Israel og Karmel-Instituttet.

Alle kristensionister er fundamentalister – de leser og forstår Bibelen bokstavelig. Det er den personlige overgivelsen til Jesus som teller i Guds regnskap. Darwinisme og vidløftig vitenskap om Gud og mennesker vil kristen-sionistene ha seg frabedt. Bibelen er hellig og ukrenkelig. Den er Guds reguleringsplan, hvor en finner Hans forehavende med menneskene beskrevet. Om den leses med riktig sinnelag, forstår man at nøkkelen til frelse er å stå jødene bi, og slik bidra til at de kan finne fram til Jesus.

Ifølge flertallet av de kristne sionistenes forståelse av Bibelen, vil krigene i våre dager eskalere.

NÅR DET UTSPILLER SEG kriger i Midtøsten, er det i tråd med kristen-sionistenes forventninger. Israels opprettelse i 1948, og Israels utvidelser i 1967, bekrefter at vi er inne i de siste tider. At jødene vender hjem, forteller oss at verden styrer mot Armageddon – Ragnarok. Ifølge flertallet av de kristne sionistenes forståelse av Bibelen, vil krigene i våre dager eskalere.

Å arbeide for forhandlinger og fred mellom israelere og palestinere er å motsette seg Guds plan for verden – slik den åpenbarer seg gjennom Bibelens profeter. Den pågående krigen er en kosmologisk nødvendighet, for det er selve undergangen som driver tiden videre mot det etterlengtede Tusenårsriket, fredsriket, da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem. Vi må gjennom krigen mot islam, djevelens verk, for å nå målet, og det er Jesus selv, som etter år med fryktelige tilstander, stiger ned fra himmelen og tilintetgjøre de onde maktene.

DE KRISTNE SIONISTENE har ikke tillit til internasjonale forordninger som FN og EU, og det er stor skepsis til folkeretten, avtaleverket som regulerer mellomstatlige relasjoner. I en leder i det kristen-sionistiske magasinet Et ord fra Jerusalem, skriver redaktøren Finn Jarle Sæle: «Kan vi i dag få en demonisk folkerett som jager jødene bort fra landet sitt? Kan det føre til krigen Bibelen ser for seg i Sakarja 12?» Sakarja 12 er en av flertallige bibelske hentydninger til undergangen.

I de kristne sionistenes forståelse skal jødene, de som overlever Armageddon, finne fram til Jesus.

KRISTEN-SIONISTENES teologiske begrunnelse for Israel sammenfaller med en pågående tendens i Det hellige landet. En voksende andel av den jødiske befolkningen ser nasjonen og landet i et religiøst lys. Den politiske diskursen i Israel farges av religiøse undertoner. Den israelske professoren Zeev Sternhell sier i et intervju i Morgenbladet: «Tanken om at jøder er de eneste rettmessige eierne av Israel, brer om seg. Samtidig hersker det en tankegang om at palestinerne må akseptere at de er underordnet jødene og annenrangs innbyggere i Israel.»

Alliansen mellom kristne sionister og nasjonalreligiøse jøder gir bevegelsen stor kraft, men det er en underlig allianse. I de kristne sionistenes forståelse skal jødene, de som overlever Armageddon, finne fram til Jesus. Det er kun gjennom troen på Ham at jødene kan finne nåde for Gud. Men er det noe jødene ikke vil, så er det å høre snakk om Jesus. Likevel, om motsetningene er sterke, er de felles interessene for å gjøre Israel mektig enda sterkere.

Dag Hoel ga nylig ut boka «Armageddon Halleluja!». Den gjør rede for kristen sionisme som tankesystem, og plasserer det i et historisk og politisk perspektiv.

 • Les også: Religiøst engasjement kan kanaliseres inn i politikk
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Viking FK har beklaget til Berntsen – styre­lederen vurderer å trekke seg

 2. Fugleinfluensa påvist på fugl i Nærbøparken

 3. Coop møter Coop i ny bydel som kan få flere innbyggere enn hele Bjerkreim eller Hjelmeland

 4. Fisker frastjålet hummer til 20.000 kroner: – Aldri opplevd før

 5. Verdensmesteren bor i en ombygget container. Tett på naturen for 500.000 kroner

 6. Gigant­broen på E39 vil gi en stor klima­gevinst, mener tilhen­gerne. Nå er et nytt regne­stykke klart