Slipper de ikke til i debatten?

Anders Behring Breivik var blant de personene med ekstreme synspunkter som følte seg neglisjert og sensurert av de ordinære mediene. Mange med høyreekstreme synspunkter hevder det samme. Det gjør forøvrig også andre med ekstreme meninger. Har de et poeng?