• "Vi får verken kroppsfred eller sjelefred av å danse rundt gullkalven", skriver Per Fugelli. Stig Nilssen

Pengene eller livet?

Rogaland begynner å bli farlig rikt nå. Vi må ta en pause fra dansen rundt gullkalven, tenke oss om, kjenne etter og spørre: Er det dette vi vil med livet, med samfunnet, med framtiden??