Dialogens hensikt og gudstjenestens funksjon

Det fine med dialog er at den fortsetter lenge etter at dialogen er avsluttet. Dialogens hensikt er nemlig å åpne for ny forståelse og nye perspektiver