Kjære leder, abdiser ditt enevelde!

Sosiale medier er en del av hverdagen. Det stiller helt nye krav til god ledelse.