Elbil-reglene økonomisk frakjørt

Bare momsfritaket for en Tesla S koster samfunnet 12.000 kr pr. tonn redusert CO<sub>2</sub>-utslipp med 10.000 km kjørt i året i 10 år. Rensing på Mongstad ble for dyr med 2000 kr pr. tonn.

Publisert: Publisert:

En Tesla S i grønne omgivelser. Men hvor «grønne» er elbil-reglene når en slik koster samfunnet anslagsvis seks ganger mer pr. tonn renset CO<sub>2</sub> enn rensingen på Mongstad, som ble droppet fordi den var for dyr? Foto: Carina Johansen

  • Reidar W. Saugstad
  • Tore Holm
Denne artikkelen er over seks år gammel
  1. Tore Holm, senior-rådgiver, Carbon Limits.

  2. Reidar W. Saugstad, rådgiver, Saugstad Consulting

NOEN GANGER skjer utviklingen så raskt at det som en gang var en god beslutning, vurderes på nytt: Man holder fast ved målet, men sitter ikke fast i detaljene i virkemidlene. Vi mener at moms-fritak for elbiler er en slik sak.I 2008 vedtok Stortinget klimaforliket med en insentivpakke for å få flere elbiler på norske veier. Hovedhensikten var meget positiv: å øke Norges innsats på miljøfronten, primært CO2-reduksjon. For rene elbiler var pakken: ingen avgifter, ei heller merverdiavgift (mva) ved nykjøp; ingen bruksavgifter, som bompenger og parkeringsavgifter; tilgang til kollektivfelt i byene; gratis drivstoff (ladestasjoner); redusert årsavgift.

Den gang var elbiler stort sett noen svært beskjedne kjøretøy, med plass til to personer og bare noen få mil rekkevidde uten lading. Og ikke minst hadde vi den norske produsent Think med betydelig markedsandel, men som trengte litt støtte. Siden har det skjedd en enorm teknisk utvikling av elbiler internasjonalt, og i dag kan man kjøpe supersportsbiler med teoretisk rekkevidde fra Oslo til Bergen. Og vi har sett markedsmessig dramatisk endring: I 2013 var 5,5 prosent av alle nyregistrerte biler elbiler, men Think var så godt som borte.

FØLGELIG ER SITUASJONEN nå så annerledes at insentivpakken bør vurderes på nytt på noen områder. For enkelhets skyld foreslår vi å endre momsfritak-delen og noen enkle regnestykker illustrerer poengene:

  • Kostnad for redusert CO2-utslipp: Brukes elbilen 10.000 km pr. år, og alternativet ville være en moderne bil med utslipp på ca. 120 g/km, så betyr det at CO2-utlippet reduseres med 12 tonn over en 10 års periode. For en Tesla S – en fantastisk bil, uten tvil, og et eksempel på hvordan utviklingen går fremover i kjempefart – betyr det at samfunnet «betaler» ca. kr 12.000 pr. tonn i redusert CO2-utslipp bare på fritak for mva-delen (moms). For en Nissan Leaf vil mva-beløpet utgjøre ca. kr 4900 pr. tonn.

Tar vi med alle de andre økonomiske fordelene, inklusive gratis parkering hver arbeidsdag, snakker vi om rundt kr 100.000 pr. tonn for Tesla S og rundt kr 50.000 for en Nissan Leaf over 10 år.

Eksperter, som sir Nicholas Stern, har sagt at samfunnskostnaden ved ett tonn CO2 er ca. kr 600 (100 dollar), mens dagens markedspris er ca. kr 50 (8 dollar). Mongstads CO2-rensing ble stoppet fordi det ble for dyrt, kanskje kr 2000 pr. tonn? Elektrifisering av sokkelen kan bli stoppet fordi det kan koste kr 1000 pr. tonn. Elbilpakken er altså en særdeles dyr måte å redusere CO2-utslipp på!

  • Alternative kutt i CO 2 -utslipp: En som i stedet for å bruke elbil i byen velger å bruke sykkel (eller elsykkel), vil bidra med like stor reduksjon i CO2-utslipp som elbil-brukeren, men har betalt 25 prosent mva på sin nye sykkel og for sikkerhetsutstyr som hjelm og refleksvest. I tillegg tar syklisten mindre plass, bidrar til bedre helse, bruker mindre energi, med mer. Logisk?
  • Forhold til andre i kollektivfeltene : Elbileieren som bruker kollektivfeltet, har betalt null prosent i mva. De som reiser med buss eller drosje, betaler 8 prosent mva. Syklisten har betalt 25 prosent mva på sin sykkel. Og selv om du ikke finner dem i kollektivfeltet, så har også rullatoreierne betalt 25 prosent mva! Rettferdig?
  • Elbiler ingen nøkkel til bærekraft: Elbil er bra i miljøkampen for å redusere CO-utslipp og andre avgasser, men man må tenke videre. Den tar like mye plass! Med vår vannkraft i Norge gir elbil reduksjon av CO, og tilsvarende er det med elkraft fra atom/vind/solceller.

Men dersom strømmen produseres med urenset kullkraftverk – og noen ganger importerer Norge strøm fra utlandet laget på kullkraftverk – så tilsvarer en elbil i utslipp en vanlig bensinbil med ca. 0,7 liter/mil forbruk. Nøkkelen fremover er mer effektiv bruk av energi på alle områder.
VI ANBEFALER at klimaforliket snarest mulig modifiseres på ett punkt ved at elbiler pålegges 25 prosent mva. Dersom de andre delene av insentivpakken beholdes, er det lite trolig at Stortinget vil lide noe troverdighetstap, kanskje snarere tvert imot når man tar hensyn til punktene ovenfor. Og det er lite trolig at salg av elbiler vil gå særlig ned, for de andre fordelene er så store (på finn.no er det i dag 17 brukte Tesla model S til salgs til priser ca. 30 prosent over nybilpris!).

Ikke å gjøre noe, slik situasjonen er nå, er en alvorlig unnlatelsessynd.

Og dersom den økte mva-inntekt for staten øremerkes til andre tiltak, ville Norge trolig kunne oppnå langt større reduksjon i CO2-utslipp for pengene, og vårt oljeforbruk ville gå ned.

KLIMAFORLIKETS MÅ L er 50.000 elbiler. I dag er ca. 18.000 registrert, så det gjenstår 32.000. Antar vi en pris på kr 300.000 pr. elbil, vil det gi drøyt 2,4 milliarder kroner i økt mva til staten. Dette beløpet kan uten tvil brukes bedre i miljøets tjeneste: Hvis vrakpanten settes til kr 7500, holder det for 320.000 biler, og mange av de mest forurensende bilene ville komme vekk fra veiene. Eller hvor mange elbusser kan man insentivere fram for 2,4 milliarder?

Vi har respekt for at det ikke er realistisk å åpne hele pakken i klimaforliket på kort sikt, men ikke å gjøre noe, slik situasjonen er nå, er en alvorlig unnlatelsessynd.

Publisert: