Tjater å moseom

DRØSET: Je ser det nå, atte de ikke ska flotte tjateret ligevel, men slå det sammen med moseomet.