Nyttårstalen i Sola: Vi er blitt 351 dekar større

Ordfører i Sola kommunes nyttårsønske for 2017 er at dette blir året da pilene snur, at de skal opplever ny vekst og at flere skal ha et trygt arbeid å gå til.

Ordfører i Sola kommune, Ole Ueland (H).
 • Ole Ueland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

«Hjertelig velkommen til nyttårsmottakelse her i Sola kulturhus.

I dag har Sola blitt enda litt større. Det er en glede å kunne ønske våre 35 nye innbyggere på Bærheim spesielt velkommen, til nyttårsmottakelse og som solabuer. I dag, 1. januar 2017, ble grensen mellom Sola og Sandnes formelt justert. Vi er blitt 351 dekar større. Dette er historisk, og et resultat av godt og konstruktivt samarbeid mellom to gode nabokommuner. Området skal etter hvert utvikles til et godt boligområde i sammenheng med områdene på Skadberg, et boligområde nær arbeidsplasser både i Sola og på Forus. Vi lover å ta godt vare på dere.

2016 har minnet oss på at vi lever i en urolig verden. At vi våknet opp i dag på årets første dag til et nytt fryktelig angrep er langt fra det vi hadde ønsket oss. Denne gang er det uskyldige ungdommer på nattklubb i Istanbul som ble rammet, der de feiret inngangen på det nye året sammen med venner. For bare noen uker siden var det mennesker på julemarked i Berlin som ble offer, og dette var bare de siste av en rekke angrep som har rammet Europa og resten av verden i året som har gått. Vi har også vært preget av fryktelige krigsscener fra Aleppo og andre steder. Vi tenker på de som er rammet. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe. Vi skal ikke være naive, men vi skal heller ikke endre måten vi lever på og verdiene vi tror på. Jeg håper at året vi går inn i blir mer fredelig enn det vi legger bak oss.

”Vi vil åpne boken. Sidene er blanke. Vi kommer til å sette ordene der selv. Boken heter ”Muligheter”, og første kapittel er første nyttårsdag.”

Slik har den engelske poeten Edith Lovejoy Pierce sagt det fint. Og det gir optimisme å tenke på de mulighetene som ligger foran oss når vi tar fatt på et nytt år. Mange av dere har sikkert flere forsetter og ønsker for 2017. Jeg vil gjerne få dele tre av mine nyttårsønsker med dere.

Les også

Ordfører i Hå sin nyttårstale

Les også

Randaberg-ordførerens nyttårstale

Les også

Les nyttårstalen fra Time

I høst skrev en 16 år gammel gutt fra Tananger i Sola et leserinnlegg i Dagbladet. Han er engasjert, og ønsker å bidra i samfunnsdebatten. Innlegget er kritisk til regjeringens innvandringspolitikk og til innvandrings- og integreringsministeren. Hovedpoenget i innlegget er at det går an å være mørkhudet, muslim og norsk på en og samme tid.

«Det finnes ikke norske apekatter, selv om det er noen i Dyreparken», «Reis ut av landet».

Dette er bare noen av mange meldinger Hamza Ali fikk etter at han skrev leserinnlegget. Og det gjør meg trist og sint. En 16 åring som skriver leserinnlegg og ønsker å bidra i debatten er positivt, noe vi som samfunn skal applaudere. I stedet ble Hamza møtt med sjikane og rasisme i kommentarfeltene. Slik vil vi ikke ha det.

Hamza er ikke alene om å oppleve netthat. Internett og sosiale medier har bidratt til at flere deltar i debatter. Det er bra. Men inntrykket er også at terskelen for hatefulle og sjikanerende ytringer dessverre er blitt lavere.

Vi skal tørre å være uenige, vi skal ha gode diskusjoner, også på nett og sosiale medier. Dette er viktige forutsetninger for et moderne demokrati. Selv støtter jeg regjeringens strenge og rettferdige innvandringspolitikk, som også har bred støtte i Stortinget. Men jeg har også stor respekt for at noen er uenige. Vi skal uansett ikke godta hatefulle og diskriminerende ytringer. Vi skal aldri godta hets for hvem vi er som mennesker. Vi må kunne ytre oss fritt, ikke være redd for å si hva vi mener i frykt for kommentarfeltene. Derfor er det bra at regjeringen har laget en strategi mot hatefulle ytringer.

Mitt nyttårsønske er at vi tar et felles ansvar, slik at alle kan delta i den offentlige debatten uten å bli utsatt for hat og sjikane.

Vi legger nå 2016 bak oss, et år som har vært preget av usikkerhet og tøffe tider, og som har vært vanskelig for mange solabuer. Sola kommune har i løpet av de siste årene gått fra å være blant kommunene i landet med lavest arbeidsledighet til å ha den høyeste arbeidsledigheten i Rogaland. Dette er dramatisk for dem som er direkte berørt fordi de har mistet jobben, er permittert eller er redd for å miste jobben. Slik usikkerhet preger også familie, venner og lokalsamfunnet rundt.

Vi må ivareta de som står uten arbeid, og sørge for at vi som regionen klarer å beholde mest mulig av den kompetanse og de talenter som finnes her. Vi er i gang med flere tiltak for dette. Vi må også legge bedre til rette for å beholde og skape nye arbeidsplasser, og å skaffe regionen et bredere næringsgrunnlag og flere ben å stå på. Dette kan ikke gjøres gjennom politiske vedtak, men kommunen spiller en viktig rolle som tilrettelegger.

Vi har nylig feiret 50 år med aktivitet på norsk sokkel, en aktivitet som har betydd mye for Sola. Vi skal leve av oljebransjen i nye 50 år til, og sikkert enda lengre. Samtidig skal vi også leve av noe i tillegg til oljen. Gründermiljøet i regionen blomstrer og det skal vi være glade for. Stå-på-viljen er stor, og ønsket om å skape nye arbeidsplasser sterkt. Vi skal være heiagjeng. Det er flott å se at det finnes massevis av gode ideer og pågangsmot. Slik skapes fremtidens arbeidsplasser.

Også kommunen har fått føle nedgangstidene på kroppen i 2016. Skatteinntektene svikter, og veksten har avtatt. Vi står overfor endringer som medfører at kommunesektoren har store omstillingsbehov. I Sola kommune har vi valgt å møte disse behovene med å ”Fornye, Forenkle og Forbedre”, og gjennom innovasjon møte innbyggere og brukeres behov på en bedre og mer effektiv måte. Noen ganger skaper slike endringer usikkerhet og uro. Innbyggerne skal likevel være trygge på at omstillingen er nødvendig for å sikre gode tjenester også i fremtiden.

I desember vedtok kommunestyret budsjettet for 2017, også i år et stramt økonomisk opplegg som sørger for at det fortsatt vil være et godt tjenestetilbud. Vi fører en stø kurs gjennom tøffe tider. I dette ligger det at vi skal drive kommunen effektiv og nøkternt, samtidig som vi gjennomfører planlagte investeringer for å bidra til arbeid og aktivitet. I 2017 skal vi i gang med store kommunale prosjekter som nytt kommunehus, nytt sykehjem og helsekvartal i Sola sentrum, skoleutvidelser og oppgradering av infrastruktur i Sola sentrum, og vi er i gang med bygging av nye strekk med tursti langs Hafrsfjord, bare for å nevne noe. Nødvendige investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser nå, samtidig som dagens marked gir gode priser. Vi vil fortsette utbyggingen av idrettsanlegg i samarbeid med idretten. Realisering av Sola Arena, et nasjonalt anlegg for banesykling, ønsker vi å være i gang med innen året er omme. Vi skal nå i januar starte forhandlinger med staten om bypakke Jæren, som vil finansiere og sikre byggingen av store nye samferdselsprosjekter som firefeltsveien til Tananger og en bussvei mellom Forus, Sola og flyplassen.

Samtidig ser vi at regjeringen og samarbeidspartenes tiltakspakke sikrer arbeid og aktivitet, og reduserer vedlikeholdsetterslepet på kommunens eksisterende bygg og anlegg. I 2016 og 2017 har Sola fått 32 millioner, ekstraordinære midler som kommer godt med og som vi er takknemlige for.

Heldigvis er det positive utsikter, og vi ser lys i tunellen. Flere bedrifter tar permitterte tilbake i arbeid, det tildeles nye kontrakter og noen lyser ut nye stillinger. Vi står foran mange store prosjekter i Sola og resten av regionen. Sola har et utrolig godt utgangspunkt, noe som understrekes av at vi fortsatt er best på nasjonale kåringer til tross for de utfordrende tidene vi er inne i.

Mitt nyttårsønske for 2017 er at dette blir året da pilene snur, at vi skal opplever ny vekst og at flere skal ha et trygt arbeid å gå til.

Det har skjedd mye kjekt i Sola i året som gikk. Det er mange personer som fortjener takk for alt de drar i gang, og det er viktig at vi som bor her er med og deltar. Både på dugnad og som aktive deltakere, publikum, og kunder.

”Ingen nevnt, ingen glemt” heter det jo som kjent. Likevel har jeg lyst å trekke frem noen eksempler som vi tar med oss videre til inspirasjon i året vi går inn i. Røde Kors gjennomførte sammen med hundrevis av frivillige en god TV-aksjon der mange bidro raust, og de gjør også et fantastisk arbeid for bedre integrering med ukentlig språkcafe for flyktninger og innvandrere her på kulturhuset. I vår gjennomførte vi en feiende flott Sola kulturfest som strakk seg over neste to uker med konserter, arrangementer og festivaler av ulikt slag, et samarbeid mellom kulturskolen, kulturhuset og lag og foreninger. Vi avduket minnestøtte over Astrid, konen til Erling Skjalgsson, en gave fra Sola Lions i forbindelse med deres 50-årsjubileum. I høst åpnet også Havdurs nye fotballhall på Tjelta med hundrevis av barn- og unge tilstede, et anlegg bygget på dugnad og enorm entusiasme. Menighetene fortsetter å arrangere sommerkonserter i kulturhuset, de er i gang med kronerulling og dugnad for ny kirke, og i år laget de også arrangement på juleaften for ensomme sammen med Frivilligsentralen på Stangelandssenteret. Vi fikk oppleve tidenes første Sola smaksfest i sentrum, og dette fortjener Sola sentrumsforening velfortjent heder for.

Dette, og mye annet, har det vært helt fantastisk å få være med på. Dette er resultat av at mange i Sola stiller seg spørsmålet som tidligere statsminister Jan P. Syse oppfordret til: Hva kan jeg gjøre med denne oppgaven som noen burde ha løst?

Mitt nyttårsønske for 2017 er at enda flere vil delta på dugnad og i frivillig arbeid. At vi alle deltar og stiller opp når noen drar i gang noe som gjør Sola til en enda bedre kommune å bo i.

Jeg vil benytte anledningene til å takke alle ansatte i Sola kommune. Rådmann Ingrid Nordbø og organisasjon gjør en viktig jobb til vårt felles beste. I år som i fjor vil jeg gi en ekstra klapp på skulderen til de som jobber i skolen vår. Årets flotte resultater på de nasjonale prøvene viser at Solaskolen blir stadig bedre. Når vi nå nettopp har lagt bak oss en høytid vil jeg også trekke frem våre ansatte som har vært på jobb mens vi andre har hatt fri, og som sørger for gode tjenester for de som trenger det døgnet rundt.

Jeg ønsker dere alle det beste for 2017. Godt nytt år!»

Publisert:
 1. Sola kommune
 2. Innvandring
 3. Samfunnsdebatt
 4. Sola

Mest lest akkurat nå

 1. Advarer mot å reise på hytta

 2. – Det blir litt mykje, NRK. Litt nærsynt

 3. Lokalt talent hentet av Ingebrigtsen – vil gjøre som Viking-stjerneskudd

 4. Slått i ansiktet på spisested i Sandnes

 5. Kjell (64) har gratis strøm: – Får betalt for å dusje

 6. Regjeringen går bort fra råd om jevnlig testing