Naturen på 500 meters avstand

KRONIKK: Naturen er lett å ta som en selvfølge – til den har forsvunnet.

Publisert: Publisert:

I Rogaland er det mange steder lagt til rette for friluftsliv i hverdagen, som her på turstien Jæren Friluftsråd har merket mellom Rege til Hellestø i Sola. Nærhet til naturen er viktig for både naturopplevelser, rekreasjon og folkehelsen. Derfor bør målet verre at ingen i Norge skal bo lengre unna enn 500 meter fra en sti eller turvei. Foto: Pål Christensen

  • Morten Dåsnes
  • Lasse Heimdal
    Generalsekretær, Norsk Friluftsliv
  • Nils Øveraas
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Morten Dåsnes (t.v.) er daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund, Lasse Heimdal (i midten) er generalsekretær Norsk Friluftsliv og Nils Øveraas er generalsekretær Den norske Turistforening.

Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur, og en aktivitet ni av ti nordmenn liker å drive med. Til tross for dette er vi et av verdens mest stillesittende folkeslag. Flere må ut i aktivitet, oftere. Å ta vare på norsk natur, og å få flere til å delta i friluftsliv oftere, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å gi folk naturopplevelser og en plusseffekt på folkehelsen.Nylig kom stortingsmeldingen «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» [Meld. St. 18 (2015–2016)]. Et hovedmål i denne meldingen er å få flere til å bruke naturen oftere, og at nye grupper skal få naturopplevelser og delta i friluftslivsaktiviteter.

Et av de viktigste tiltakene er å sette som nasjonalt mål at ingen i dette landet skal bo lengre enn 500 meter fra en sti eller turvei.

Den viktige nærheten

En nøkkel for å nå dette viktige felles målet, er å gjøre en større innsats for å tilrettelegge for mer friluftsliv – der folk bor. Og det må gjøres slik at folk får lyst til å bevege seg mer.

Et av de viktigste tiltakene er å sette som nasjonalt mål at ingen i dette landet skal bo lengre enn 500 meter fra en sti eller turvei. Jo kortere vei til naturen, jo mer brukt blir den. I forbindelse med friluftsmeldingen foreslår vi derfor at dette blir et konkret mål som regjeringen setter som et prinsipp for all boligplanlegging for fremtidens Norge. Dette vil også gi enorm effekt på folkehelse og trivsel.

Å tilrettelegge for grønne områder nær byene […] er det enkleste og rimeligste tiltaket for å bedre folkehelsen.

Lønnsomme investeringer

Naturen og friluftslivet i Norge trenger et løft, både politisk, juridisk og finansielt. Derfor bør det settes av mer midler til friluftslivet i Norge. Å investere i friluftsliv er et meget effektivt og samfunnsøkonomisk virkemiddel for sosial inkludering, integrering og for å ta ut folkehelsegevinster. Statens kostnader ved inaktivitet er så store at det er vanskelig å finne aktivitetsprosjekter som ikke lønner seg. Friluftsliv er særlig effektivt fordi det kan praktiseres av alle aldersgrupper, og er vår mest populære fritidsaktivitet.

Mange bor i dag i de store byene og tettstedene. Derfor er nærfriluftslivet svært viktig. Å tilrettelegge for grønne områder nær byene for rekreasjonsopplevelser både fysisk og mentalt er det enkleste og rimeligste tiltaket for å bedre folkehelsen. I Norge har vi en av verdens beste og dyreste helsetjenester. Vårt neste mål må være å bli best på å holde folk friske! Satsing på forebygging gjennom friluftsliv og annen aktivitet må i større grad prioriteres fremfor ensidig satsing på helsereparasjon. Behovet for å reparere vil bli vesentlig lavere dersom det blir enklere å være fysisk aktiv i naturen utenfor sin egen bolig.

Noen steder ligger naturopplevelsene og venter på oss rett utenfor stuedøren, mens de i andre områder er under press eller ikke så lett å få øye på. Friluftslivet gir oss en unik mulighet til å være deltaker i naturen og ikke bare betrakter – dersom det legges til rette for det.

Spørsmålet er hvordan behandler vi naturen for at den skal kunne gi oss friluftsliv, helse, trivsel og kontakt med røttene våre.

Noe av det første vi må gjøre er å formidle dens verdi til nye generasjoner og nye landsmenn. Hvis alle barn og unge blir trygge på å være ute i naturen og får innføring i grunnleggende friluftsaktiviteter som høsting av naturens mangfold, gåing, sykling, skigåing, orientering, svømming, roing og padling, legges grunnlaget for livslang aktivitet og god helse.

Vi er glade for at definisjonen av friluftsliv videreføres, og at motorisert ferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet.

Uten motorstøy

I stortingsmeldingen om friluftsliv legges det i stor grad opp til å videreføre norske friluftslivstradisjoner, med vekt på det enkle, miljøvennlige og ikke-motoriserte norske friluftslivet. Samtidig åpnes det for et større mangfold av friluftslivsaktiviteter. Vi er glade for at definisjonen av friluftsliv videreføres, og at motorisert ferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet. Det er svært viktig, for muligheten til å oppleve stillhet og komme vekk fra støy og forurensning scorer høyt på undersøkelser der folk blir spurt om hvorfor de driver med friluftsliv.

Friluftsliv og natur blir ofte omtalt positivt i festtaler og fra Stortingets talerstol. Likevel taper disse sakene ofte mot andre interesser i statsbudsjett og utbyggingssaker.

Lokalt eierskap i Stavanger-regionen

Muligheten til å være aktiv der du bor betyr også mye for motivasjon. Det er derfor ikke tilfeldig at Friluftskonferansen 6.-8. juni i regi av de store friluftslivsaktørene i Norge er lagt til Stavanger-området. Her har det gjennom mange år vært gjort en formidabel innsats for tilrettelegging av turstier og områder for friluftsliv. Dette har ikke kommet av seg selv, men som et resultat av politisk arbeid, vilje og godt samarbeidsklima på tvers av fag, etater og kommunegrenser. Arbeidet har vært gjort i samarbeid med frivillige organisasjoner, friluftsråd og enkeltmennesker. Dette har skapt lokalt eierskap og har gjort at folk i området bruker området aktivt.

Friluftsliv og natur blir ofte omtalt positivt i festtaler og fra Stortingets talerstol. Likevel taper disse sakene ofte mot andre interesser i statsbudsjett og utbyggingssaker. Skal vi lykkes med å få flere aktive deltakere i friluftslivet, må politikerne lytte til forskning og de frivillige organisasjonene, og bli flinkere til å ta vare på og tilrettelegge naturen i nærområdene i framtiden.

God tur!

Les også:

Publisert:

Les også

  1. Hvilken dag og hvilken sti!

  2. Her sikres friluftslivet i 25 år

  3. Du får do mot vær og vind på Jærstrendene

  4. Rådmannen vil ekspropriere i Gauselvågen

  1. Friluftsliv