Nyttårshelsing – rådhuset 01.01.18

Kjære nyttårsgjester. Det æ en fornøyelse for meg å få ønska dokke velkomne te nyttårstreff for 7. gong.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese.
  • Ane Mari Braut Nese
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Tradisjonen æ at eg bruge anledningen te å fortelja litt om året så gjekk, litt om det som gler meg, litt om det som bekymre meg og litt om det som me har framføre oss.

Me ha hatt et spennande år med mange begivenheter, og eg ska gje dokke nogen få glimt her:

1. Frivilligsentralen hadde 25 års jubileum - 200 av di øve 400 frivillige va med og feira

2. Me har kjøpt Tinghaug

3. Nye statsborgere i Klepp gjennomførte statsborgerseremoni

4. Me hadde besøk av verdens beste sjakkspelarar i Klepp, og di va bonde for en dag

5. Orrestrandå fekk blått flag – og styreleder Henry Tendenes i friluftsrådet måtte bada 25 gonger for å få tatt vannprøver. Bakterieinnholdet va langt onna kravet.

6. EM i surfing vekka oppmerksomhet - Erna kom og ville sjå kæ me planla. Arrangementet drog di beste surfarane i Europa te Borestraen og di fekk mange flotte dager på Jæren med møje flotte natur og jille opplevelser. Øve 8000 kom for å sjå på surfarane og muligens nogen kongelige på sundagen.

7. Sommarkulturen i Kleppeloen samla igjen møje folk. Me hadde fint ver og goe musikk som me pleie

8. Me tog endele opp vraket på Orrestrandå. Og nogen va svært letta då det va godt plassert onna tak. Nå æ det ferdig preservert og spørsmålet æ kor ska det nå ver?

9. Me hadde vårt fysta folkatog! Eg har aldri sett så mange glade folk i så heftig regnvær. Tusen takk te initiativtagarane.

10. Eg sa i full øvebevisning at viss Fylkesmannen gjer oss lov å bygga en skule ved bmx tomtå, så ska eg eta en hatt - og eg åt så møje eg klarte.

11. 9 klasse kullet hadde mesterskap i sving. Det va som å sjå filmen Grease. Di va steingode - og så flott oppkledde.

12. Me har åpna aktivitetspark mellom Sirkelen og andedammen. Den kan me bruga adle i hop, og ekstra enkelt æ det for dei så bur på Sirkelen og bokollektivet å gå ut der i lag med fysioterapeut eller folk frå frivilligsentralen. Me he møje jille folk i Klepp.

13. Me hadde besøk av klima og miljøminister Vidar Helgesen. Eg viste han di gule klumpane på strandå. Det tog han med seg te en internasjonale klimakonferanse liga ittepå, og fekk starta et arbeid for å begrensa og forby sånne utslepp.

14. Me hadde og besøk av klimaforkjemper Sylvia Earle. 83 åringen så skrive fast for National Geografics, æ oppdager, forfatter, foreleser og amerikanske marinbiolog. Hu pleie å bada alle plasse hu besøke, men denne gongen måtte hu rett og slett nøya seg med å vassa. Det va sandstorm på Orrestrandå.

15. Me fekk nesten en skikkelige søppelkrise av italienske dimensjoner – men bare nesten. Vår nye kommunalsjef Trine jobba knallhardt og løyste utfordringen for både Klepp og Hå. Det va kje en einaste dag uten søppelhenting. Og løysingå vart bedre både for økonomien og for di ansatte.

16. Statsministeren leverte middagsmat heim te Odd Reianes i Klepp – Maten henta hu på Kleppheimen - og der æ bare det besta godt nok når di ska forbereda sunne, næringsrike gode mat te eldre i Klepp og Time.

17. Kleppsbuen Steinar Salte nådde Mount Everest. På bokollektivet der morå Synnøve arbeide trur eg det va nerve hos både den eine og den andre før di fekk beskjed om at målet va nådd og formen va fine.

18. Me har hatt ver – av alle sorter

a. Vett du at me har brukt 600.000 på å strø så langt denne vinteren

b. Det tilsvare et årsverk som helsefagarbeider

c. Alle våre 4 biler va i bruk heila tiå i tillegg te 4 innleide

d. Både eg, rådmann og driftssjefen fekk fleire beskjeder på messanger og epost om at me måtte sørga for å få brøyta og strø her

e. Og me svarte så godt me kunne, og sende bilane der det va mest kritisk

20. Og me har feira jul. Det æ jillt å sjå at folk sette pris på å gå rundt julatreet i lag. Og eg blir stadig imponerte øve Petter Kirkhus og adle di frivillige han får med seg te å feira

JUL FOR ALLE for 3. gong.

Det så eg bekymre meg litt for:

1. Mobbing øydelegge så møje for så mange. Og me ser stadig eksempel på at vaksne ikkje æ noge særlig gode forbilde for di unge. Koss kan me forventa at ungane ska oppføra seg bedre enn oss?

2. Men det jobbes veldig godt mot mobbing i skulane i Klepp

3. Eg æ bittelitt bekymra for veksten

a. Ikkje for at eg syns at me ska veksa for en kver pris, det æ godt med et pusterom så me he nå

b. Men fordi en kommune trenge en passelige vekst for å utvikla seg.

c. Me har en av di yngste befolkningene i landet, men me blir eldre me og.

d. Det betyr faktisk noge at folk har lyst te å bu i Klepp

4. Eg æ litt meir bekymra for skatteinntektene. Me he igjen en normale arbeidsledighet. Skatteinntektene te kommunen har ligavel gått ner. Kanskje fordi dei så har fått seg nye jobb har måtta nøya seg med ei lågare lønn enn før. Så lenge folk æ i meiningsfylt arbeid så tåle kommunen nedgangen, men eg håbe ikkje at skatteinntektene synke meir framøve.

5. Men eg æ ikkje så bekymra for investeringa på 850 millioner di neste 4 årå. Det kjæme te å løfta Klepp frå å ver det veikrysset folk kjøre igjønå te en plass me vil vera. Og eg æ sikker på at Klepp he og får folkevalgte så klare å ta signalå og justera kursen når det trengs.

Så litt om det så kjæme framøve:

1. Me drive og teste ut Kommune Kari

a. Hu ska hjelpa deg me det du lure på når du ikkje plent trenge å snakka med nogen

b. Og hu æ klar heila døgnet, heila året

c. Hu lære stadig meir - eg har fått testa na før hu æ klar så svarå va litt så som så

2. Eg og du ska ta meir styring i egne liv når me trenge hjelp frå kommunen

a. Me blir fleire eldre, og me blir alle eldre enn før. Men me blir ikkje fleire i arbeidsfør alder.

b. Det betyr at kommunen ska gjønå store omstillinger og kjæme te å stilla nye forventninger te deg

c. Du kjæme og te å stilla nye forventninger te kommunen

d. Ditt behov ska styra hjelpå så akkurat du får

e. Du ska få lov å gjera sjølv det du kan gjera sjølv

f. Dine naboer og familie ska få lov å vera medborgere for deg

g. Du ska få lov å ta i bruk velferdsteknologi. Både det du finne sjøl og det kommunen tar i bruk. Me ska finna ut av det i lag.

h. Og så ska kommunen fylla inn hålå der du har udekka behov og hjelpa deg med det

i. Eg trur faktisk me adle kjæme te å bli meir fornøyde

3. Me ska gifta folk. Me har fått fyste bestillingen, og eg glede meg

4. Me har fått Meld Feil knapp. Her kan du gje kjapt beskjed når f.eks lyset i Kleppeloen har slokka. Eller når det går hål i asfalten. Og kommunen kan fiksa det kjapt.

5. Kommunen ska på nødnettet, og samhandla bedre med nødetater og andre når ting står på

6. Me ska skaffa oss sjølvkjørande buss og få folk effektivt te og frå toget.

7. Me ska bygga et kommunesentrum som folk vil både bu og oppholda seg i. Det ska ver liv og røra der

8. Me ska samla alt så du trenge i et kommunehus på rådhustomtå. Her kan du finna kulturscene, kyrkja, bibliotek, kulturskule, servicetorg og møje meir.

9. Me ska laga Norges råaste aktivitetspark i sama området

10. Me må hjelpa Coop å finna plass te den isbanen, så har blitt en kjempesuksess for så mange

11. Me ska bygga en nye barnaskule i nærheten av Kleppeloen, og då he adle eleva i Klepp et skikkeligt fysisk læringsmiljø med dei funksjonene så en skule i dag ska ha.

12. Me ska bygga en nye fleirbrukshall på Kleppe, der en låge terskel for å koma i aktivitet æ målet.

13. Idrettshall og tilbygg te Bore skule ska byggjast og stå ferdig te skulestart 2019

14. Nye ungdomsskule i lag med Time i Vardheia ska stå klar te skulestart 2020

15. Henry må bada 25 gonge te… for me ska jo beholda det blå flagget. Men an får nok kje statsministeren te å halda handkleet kver gong.

16. Me ska fortsatt ha et godt samarbeid med naboane våre – her på lunsj hos språkstasjonen så me har i lag

17. Isak og de andre besøksbabyane har møje jillt i vente. Di vart nominert te årets nykommer på nasjonal frivillighetskonferanse

18. De aller siste elevane ska få læringsbrett rett øve nyttår. Dette har gitt mange både svake og sterke eleva et kjempeløft for motivasjon og prestasjon. Og prosjektet har møtt store entusiasme hos både lærarar og elevar

19. Me kjæme te å høyra møje bra i frå kulturskulen både her i kveld og framøve. Klepp har satsa ekstra på dyrka fram di store talentå – og det gjer resultat.

20. Årstein Tjåland kjæme nok fremdeles te å gleda heimesjukepleiarane med å stikka te di ting så helde blodsukkeret oppe, og han kjæme nok fremdeles te å hjelpa sine medbebuara med å fiksa, reparera og passa på.

Og han arrangerte i går igjen nyttårsfeiring for sine nabobebuara. Sånne så Årstein trur eg og håbe at me he mange fleire av. Me må passa på å setta pris på dei så tenke på fleire enn seg sjøl.

21. Adle di frivillige i Klepp kjæme ikkje te å bli inviterte te Slottet på Afternoon tea som Gaute Erevik, men di får alligavel møje igjen for å hjelpa og gleda andre.

Eg æ sikker på at me he møje godt i vente i året så kjæme

Eg vil takka adle så har kome her i dag for å hedra dei så me æ så stolte av, og for å ønska kvarandre alt godt i det nya året.

Te slutt har me en tradisjon

Me ønske kverandre et godt nytt år. Eg telle ner frå tri te enn og adle stemme i:

3 – 2 – 1 GODT NYTT ÅR

Publisert: