Når utgangspunktet er som galest

Publisert: Publisert:

«Antibiotika er praktisk talt ikke i bruk i norsk havbruksnæring lenger, noe som skyldes utvikling av effektive vaksiner», skriver Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Foto: Scanpix

  • Are Kvistad
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Are Kvistad.jpg

«Finn én feil», lyder den første setningen i Morten Strøksnes’ kommentar i Aftenbladet 6.7. Den utfordringen tar vi gjerne, for det er nok å ta tak i.En stor næring må finne seg i å være gjenstand for kritisk søkelys, og havbruksnæringen er ikke perfekt. Men kritikken må baseres på fakta, ellers bidrar den ikke til å gjøre næringen bedre. Strøksnes, som titulerer seg som journalist og forfatter, hadde stått seg på å sjekke fakta før han synser og konkluderer med bred pensel. Da hadde det også vært mer interessant og lærerikt å lese hans kommentarer.

Strøksnes feilinformerer grovt når han påstår at oppdrettslaksen «er stengt inne i små bur». Sannheten er at laksen har svært god plass, noe som er regulert i lovverket. I en laksemerd er det 97,5 prosent vann og 2,5 prosent laks.

Antibiotika

Strøksnes tar også feil når det gjelder antibiotika. Antibiotika er praktisk talt ikke i bruk i norsk havbruksnæring lenger, noe som skyldes utvikling av effektive vaksiner. Man må tilbake til åttitallet om man ønsker å karakterisere bruk av antibiotika til laks som høyt. Tall som viser legemiddelbruken i norsk havbruk er åpent tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider. Har Strøksnes virkelig interesse for dette temaet, bør han sjekke antibiotika-bruken i annen husdyrproduksjon.

Strøksnes hevder videre at laksen «proppes med giftstoffer». Det er en absurd og meningsløs påstand at en matproduserende næring som eksporterer til 100 land skal drive med slikt, men det passer åpenbart best i skremmebildet Strøksnes vil tegne.

Avføring ikke et miljøproblem

Slik er det kanskje også med sammenligningen av kloakk fra mennesker og avføring fra fisk. Avføring fra fisk, enten den er vill eller kultivert, utgjør ikke et hygiene— og smitteproblem i havet, slik kloakk fra mennesker gjør. Næringsstoffene fra fiskens fordøyelsessystem brytes ned og utnyttes videre i de marine næringskjedene.

Produksjonslokalitetene er plassert i fjordsystemer som tåler dette, og alle overvåkes for å sikre at havmiljøet ikke overbelastes. Miljøstatusen for alle lokaliteter langs kysten er åpent tilgengelig på Fiskeridirektoratets nettsider, og den viser at forholdene er gode.

Oppsiktsvekkende forakt

Lakseproduksjon er i dag en moderne, industrialisert og kontrollert matproduksjon med store utviklingsmuligheter i Norge. I lys av Strøksnes’ forfatterskap er det oppsiktsvekkende å registrere en så sterk forakt for denne distriktsnæringen som med leverandørbedriftene gir arbeid til 20.000 mennesker langs kysten – uten subsidier. Vi snakker om en næring som leverer sunne, etterspurte produkter, er lønnsom, innovativ, arealeffektiv og til overmål er mer fôreffektiv enn annen husdyrproduksjon.

Les også:

Publisert:

Les også

  1. Gladlaks ettersøkt

  2. En rekke feil i Strøksnes' kommentar om norsk laks

  • Forvirrer om norsk oppdrettsfisk