Soppranos

– Kom og seeeee! Her e det ein teeee! Ein kjempesvereeee!