• President Donald Trump insisterer på å byggja ein mur mot Mexico. Faktagrunnlaget for frykta han mobiliserer mot alt det farlege som strøymer over grensa, er svært dårlig. Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Me har aldri hatt det betre – og aldri vore reddare

KOMMENTAR: Er det verkeleg irrasjonell frykt som skal styra liva våre?