• ”Du kan være uenig innad, men utad står du fjellstøtt på det vi er enige om", er en av standardene til rektor ved Haugerud skole. Illustrasjonsbilde. Richardsen, Tor

Tausheten på lærerværelset

Selvfølgelig har leger og lærere ytringsfrihet. De må bare forstå at de ikke kan bruke den til å kritisere noe de har greie på.