• Verken Erna Solberg eller Kåre Willoch framstår som typiske opprørar. Men dei to mest suksessrike Høgre-leiarane i etterkrigstida kan ha fått god hjelp av anti-autoritære proteststemningar. Lien, Kyrre
    Galleri

Høgre som opprørar

Den første høgrebølgja fekk indirekte starthjelp av ungdomsopprøret sin revolt mot autoritetar. Protesten mot Systemet er også ei viktig drivkraft for den andre.