• Mange arbeidsinnvandrere er villig til å inngå arbeidskontrakter som legger opp til at de selv må betale noe for undervisning i norsk og om norske forhold, skriver Linda Hagen. Scanpix
    Galleri

Når innvandrere ikke bidrar

Det irriterer når arbeidsinnvandrere ikke forstår norsk og ikke kjenner våre koder. Er de mer villige enn vi tror til å inngå arbeidskontrakter som krever at de må lære norsk?