• Med døden som rådgiver kan vi forstå at det gode liv krever samliv med ufullkommenhet, svakhet og sårbarhet. Foto: Anders Minge

Døden - livets lærer?

Her er to sikre holdepunkter i et menneskeliv: Du blir født. Du dør.