• Norsk gass, blant annet fra Kårstø, er svaret til både å skaffe mer energi og renere energi, mener olje- og energiministeren. Har han glemt klimaproblemet med lekkasje av metangass? Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Gass ikke stort bedre enn kull

Satsingen på utvinning av store reserver av gass fra skifer og andre kilder verden over er klimamessig meget farlig, og den innebærer dessuten en betydelig økonomisk risiko.