• "Hvordan vi politisk fortolker 22. juli, vil ha betydning for hvilke oppfatninger vi utvikler om en rekke politiske saker og hvilket samfunn vi får i fremtiden," skriver Ketil Knutsen. Tommy Ellingsen

Historiebruk som politisk kompass

Ulike politiske stemmer prøver å definere 22. juli for fremtiden. Det både styrker og utfordrer demokratiet.