Slik skal vi få vekk bomstasjonene

Kjære medmotstandere av bomringen på Nord-Jæren, altså Stavanger og Sandnes og de to andre mindre kommunene