Kem ska komma i selskap?

Me MÅ kutta i gjestelistå, men kem ska ud?