• Det har de senere år godt dokumentert at stort forbruk/overforbruk av helsetjenester ikke gir økt helsegevinst, skriver Sverre Uhlving Jan Inge Haga

Sverre Uhlving: Økt privatisering gir feil prioritering og risiko for overforbruk av helsetjenester

DEBATT: Min og mange andres erfaring er at mer privatisering fører til større økning i totalforbruk av helsetjenester uten en tilsvarende gevinst for folkehelsen.