• "Vi har ei einaste skriftlig kjelde som er frå samtida, Koranen, men den fortel lite direkte om profetens eige liv," skriv Knut S. Vikør. Scanpix
    Galleri

Den historiske Muhammad

Livet til islams profet er omstridt mellom truande og motstandarar. Men kor mye veit vi om Muhammad? Må vi skille mellom den historiske Muhammad og dei truandes Muhammad?