• Saudafjorden, Hylsfjorden og Sandsfjorden. Vestlandet, men ikkje Vestland. Jon Ingemundsen

Å Vestland, innland

Eva Undheim har tilpassa den klassiske sangen til det nye vestlandske landskapet.