• Mottak i Sør-Varanger, for asylsøkjarar som kom over Storskog-grensa mot Russland i vinter. Kristian Jacobsen

Diskusjonen om flyktningpolitikken: Trekk inn mot midten!

KOMMENTAR: Korleis kan vi finna ei betre løysing både for verdas flyktningar og for velferdssamfunna våre i Vest-Europa?