Norsk olje og gass er en dinosaur

Direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken, klager over at det nye statsbudsjettet gir dårlige vilkår for oljenæringa. Sannheten er at det er altfor snilt.

Publisert: Publisert:

«Det er mange som har grunn til å klage over det nye statsbudsjettet, særlig alle som bryr seg om verdens klima, men at Norsk Olje og Gass har grunn til å klage ser jeg på som uforståelig», skriver Torgeir Vestre. Foto: Colourbox

Torgeir Vestre
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og fagarbeider for olje, energi og samferdsel

Torgeir Vestre.jpg

8. oktober kunne man lese i Aftenbladet at Gro Brækken mener at det nye statsbudsjettet ikke legger nok til rette for en fortsatt vekst i oljenæringen. Det er tydelig at Gro Brækken ikke har fått med seg at verden står ovenfor enorme klimaendringer i nær framtid, og at det er den bransjen hun representerer som er mye av grunnen til dette.

Mindre avhengig av oljen

Brækken har heller ikke fått med seg at Erna Solberg har uttalt at Norge skal bli mindre avhengig av oljen, ikke mer. Norsk oljenæring er en dinosaur; unektelig imponerende, men et vesen som hører fortiden til.

Utvinning av norsk olje og gass står for en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Når denne olja og gassen brennes i Norge og utlandet, står den for nærmere 1,5 prosent av verdens totale utslipp, mange ganger mer enn Norges totale innenlands utslipp. Det er derfor ikke et spørsmål hvilken næring som er Norges store klimasynder, og dermed den næringa som må vike om Norge skal nå sine klimamål.

Burde ha økt CO2-avgiften

Gro Brækken klager over at det nye statsbudsjettet gir dårlige vilkår for oljenæringa. Sannheten er at det er alt for snilt. Det satses fremdeles alt for mye på oljerettet forskning. Dette er misbruk av penger og kloke hoder som kunne bidratt til å føre Norge inn i en fornybar framtid, men som heller havner inn i en klimafiendtlig næring som er alt annet enn bærekraftig. Man burde også ha økt blant annet CO2-avgiften. Det er mange som har grunn til å klage over det nye statsbudsjettet, særlig alle som bryr seg om verdens klima, men at Norsk Olje og Gass har grunn til å klage ser jeg på som uforståelig. Det viser bare at norsk oljenæring aldri blir fornøyd, uansett hvor mye spillerom de får til å ødelegge verden. Det er på tide at Gro Brækken og resten av norsk oljenæring innser at deres storhetstid er over. En fornybar fremtid har ikke plass til fossile dinosaurer.

Publisert: