• Gorm K. Gaare

Et menneske i dusjen

Jeg har dusjet sammen med Trond Birkedal, og jeg gjøre det gjerne igjen. Ikke for å bagatellisere det han har gjort, men for å markere at han er mye mer enn hva pressen og partiet forsøker å redusere ham til.