• Der Per Fugelli ser et moralsk imperativ, en plikt til å være medmenneske, ser Hege Storhaug en trussel mot alt vi holder kjært. Her er det lett å velge side – Per Fugellis. Jarle Aasland

Per Fugelli, den 12. landeplage

FRIPENN: Det er fortsatt flokk mot flokk. Hege Storhaugs skremte skare mot Per Fugellis hær av naive godhetstyranner.