• Vitenskapens mangelfulle evne til å forstå seg på menneskers helse kommer blant annet til uttrykk i den omfattende og til dels svært skadelige pillebruken, ikke minst innen psykiatrien, mener Otto Bjelland. Scanpix
    Galleri

Jo, vitenskap er tro

At det finnes andre dimensjoner ved virkeligheten enn den rent fysiske, kan materialistisk vitenskap verken bekrefte eller avkrefte. Dermed er avvisning av andre perspektiv på vitenskap basert på tro.