Det er begått sju lovbrudd, det er alvorlig

Store deler av spesialundervisningen i videregående skole i Rogaland styres etter fylkeskommunens eget ”hode”, ikke etter norske lover og regler. Det slår tilsynet fra Fylkesmannen i Rogaland fast.

Publisert: Publisert:

"Våre elever har ikke tid til å vente", skriver Mette Aske i Handikappede barns foreldreforening. Foto: Colourbox

  • Mette Aske
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Å ligge i strid med Fylkesmannen i Rogaland i ti år har ikke vært til elevenes beste. Sett utenfra er det en maktkamp, og en sterk vilje i opplæringsavdelingen i fylkeskommunen til ikke å være i dialog og samhandling med omgivelsene, det være seg fylkesmann, foresatte, organisasjoner som påpeker mangler – et fravær av politisk vilje til å ordne opp.

Fylkeskommunen har ikke anledning til å være uenig i konklusjonene fra Fylkesmannen. Utdanningsdirektoratet stadfester riktigheten av tilsynet.

Hvorfor vet vi så lite om hvordan lovbruddene skal rettes opp? Det er et offentlig anliggende å vite dette, både for elever, foresatte, ansatte, politikere og befolkningen for øvrig. Det er begått sju lovbrudd. Det er mye og det er alvorlig. Sju lovbrudd er så omfattende at vi ikke får plass å kommentere i ett leserinnlegg. Vi har gjort et valg av to av lovbruddene. Pålegg 1; Inntak, og pålegg 6; Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er viktig informasjon til familiene våre.

Har du lyst til å gå på musikk, dans og drama, eller andre program, skal du få anledning til det selv om du trenger spesialundervisning. Det har ikke vært mulig i Rogaland. Elever har blitt rutet rett inn i tre spesialgrupper, hverdagsliv, arbeidspraksis og utvidet praksis, der hjelpebehov har vært styrende. Et klart og omfattende lovbrudd.

«Paragraf 3-1 i opplæringsloven gir alle søkere med rett til videregående opplæring rett til inntak på ett av de tolv utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet. Denne retten gjelder også alle søkere med rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven. Søkerne har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram som de har søkt på.»

Fristen er 1. februar 2015, hvilken informasjon er tilgjengelig?

Fylkeskommunen sitt samfunnsoppdrag med å kvalifisere ungdom til arbeidslivet gjennom formell kompetanse, må gjelde alle elever. Slik er det ikke i dag.

Det er alvorlig når det blir konkludert i tilsynet om tilstanden i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-kontoret).

«Etter Fylkesmannens vurdering har ikke PPT i fylkeskommunen kapasitet og kompetanse til å kunne utføre et forsvarlig sakkyndighetsarbeid for elevene i tilsynet. Det er Fylkesmannens syn at lederens forvaltningsmessige roller innebærer at kravet om PPTs faglige uavhengighet ikke ivaretas.»

Lovbrudd i form av at PPT har feil forståelse av sin egen rolle, ikke har den rette lovforståelsen, ikke opptrer uavhengig, får jo følgeskader i alle elevsaker der en trenger en sakkyndig vurdering. Det er et omfattende lovbrudd.

Det er ikke mulig for utenforstående å se spor av en omorganiseringsprosess. Det ligger ingenting til politisk behandling, Fylkesmannen har ikke fått forespørsel om å undervise i riktig lovforståelse. Statped Vest er ikke blitt forespurt om å bidra med ressurser til PPT-tjenesten. Vi finner ikke informasjon. Alle vet at omorganisering tar tid. Våre elever har ikke tid til å vente.

Som en foreldreorganisasjon kan vi ikke rolig sitte å se på at våre ungdommer ikke får valg slik som andre ungdommer. Vi kan ikke være tause når fylkeskommunen bagatelliserer et tilsyn med sju lovbrudd, og en utdanningsdirektør som uttaler seg i mediene at tilbudet til elevene er bra nok og at det ikke er brudd på loven. Vi blir veldig urolige når vi ikke finner informasjon om de endringene som må skje.

Hva med alle foresatte og ungdommer som nå skal gjøre valg for neste år på videregående skole? Fristen er 1. februar 2015, hvilken informasjon er tilgjengelig?

Mange spørsmål trenger svar, mange svar må komme fra ledelsen i fylkeskommunen, og svarene må komme ut i offentligheten. Men det vi først og fremst trenger svar på, er om fylkespolitikerne tar styringen og blir tydelige? Politikerne har ikke startet enda, blir 2015 starten på ny retning?

Publisert: