• Biskop Erling J. Pettersen pensjonerer seg til nyttår. Nå lanseres fem aktuelle kandidater som kan erstatte han. Pettersen ble vigslet i 2009. Knut S. Vindfallet

Led oss ikke inn i splittelse

Kirken lekker medlemmer i begge ender. De konservative søker seg til forutsigbare bedehus. De andre har oppdaget hvor lett det er å melde seg ut.