• Funksjonshemmet og over 26 år? Bare glem å få støtte fra Nav til sitski eller trenings- og fritidshjelpemidler. Som er diskriminerende og i strid med FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, mener Ingrid Stuland. Scanpix
    Galleri

Mye mer enn et hjelpemiddel

Det er meningsløst og diskriminerende at funksjonshemmede over 26 år ikke får støtte til trenings— og fritidshjelpemidler.