• Mobbeoffer trenger beskyttelse, og da må helheten i det som skjer, samles i et dekkende begrep, mener seks atferdsforskere ved UiS. Scanpix

Mobbebegrepet er viktig

Ordet «krenkelse» ivaretar ikke den gjentatte systematikken som mobbebegrepet ivaretar, den som er så skadelig for de som utsettes for mobbing.