Barcelona 5.0 – og hva med oss?

Barcelona leder ikke med fem mål, men presser høyt på banen for storstilt byutvikling. Stikkordet er smart by, og her kan Stavanger-regionen også hevde seg.

Publisert:

Barcelonas sterke satsing på smart teknologi innen transport, energi, utdanning, helse, søppelhåndtering, sikkerhet og økonomi bør være en inspirasjon for Stavanger-regionen. Vi har gode muligheter, mener Herbjørn Tjeltveit i Lyse. Foto: Scanpix

Herbjørn Tjeltveit

Herbjørn Tjeltveit.

BARCELONA ER KJENT FOR MYE: Et av de mestvinnende fotballagene i verden, de flotte bygningene til Gaudi eller som et sted å nyte det gode liv ved Middelhavet, for å nevne noen. Barcelona hadde verdens øyne rettet mot seg da den var vertskap for sommer-OL i 1992. Infrastruktur som veier og flyplass ble i forkant fornyet i stort monn. En lokal politiker forteller at OL-byen ble kalt Barcelona 4.0; den fjerde utgaven av byen siden romerne etablerte den første.Nå er OL historie. I stedet fornyer Barcelona seg enda en gang. Barcelona 5.0 handler om å bygge en smart by . Internett har forandret våre liv, men det har ikke ennå forandret byene vi bor i. Den forandringen er Barcelona i gang med.

EN SMART BY er en by hvor teknologi tas i bruk på måter som gjør livet bedre og lettere for folk flest. Mange områder må fornyes på en gang for å få det til; transport, energi, utdanning, helse, søppelhåndtering, sikkerhet og økonomi.

Avgjørende er:

 • Bruk og integrasjon av ny teknologi.
 • Effektiv håndtering av tjenester og ressurser.
 • Nye løsninger og steder der folk, grupper og institusjoner kan samhandle.
 • Åpenhet og bruk av store mengder data («big data»).
  BARCELONA HAR TATT ET BEVISST GREP for å utvikle en smart by. Ideen er at byene som først klarer å ta i bruk den økende mengden av teknologiske nyskapninger har en større sjanse for å stikke seg fram i den global konkurransen. Viktig for å lykkes er selvsagt å kombinere økonomisk vekst med bærekraftig byutvikling og livskvalitet.
Les også

Framtiden kommer nå

Barcelona ønsker å være både et smartby-laboratorium og en smartby-leder. En rekke ulike initiativer er samlet under en smartby-paraply. Mange av dem har samarbeid mellom offentlige og private virksomheter som utgangspunkt. Målet er å vise fram Barcelona som referanse for andre byer, men minst like mye er ambisjonen å eksportere nye løsninger. NÅR STAVANGER-REGIONEN skal bygges i ny versjon, kan en av linjene hente inspirasjon fra Barcelona. Kanskje har vi muligheten til å ta posisjon som et smart by-laboratorium i Europa?

Les også

Stavanger i tet innen velferdsteknologi

Vi er ikke en by på samme størrelse som Barcelona. Det gjør kanskje ikke noe. Folk flest i Europa bor i byer, men ikke slike stor byer som Barcelona. De er langt flere mellomstore og små byer. Vår region er Norges tredje største byområde. Kan vi ha noe å vise Europa når det gjelder bruk av nye teknologiske løsninger? Noen byggesteiner har vi:

 • Stavanger-region har svært godt utbygget digital infrastruktur . Et av Barcelonas prosjekter er å rulle ut fiberkabler til offentlige institusjoner. Vi har alt gravd ned mer fiber enn de fleste andre områder i verden. Vi er nå i gang med neste trinn. Alle boliger får en smart styringsenhet i lag med den nye strømmåleren. På den måten har vi en spennende infrastruktur i bunn. Det gir store muligheter til å ta i bruk en økende mengde av teknologiske nyskapninger . Flere virksomheter er alt i gang med å utforske mulighetene.
 • Vi har tradisjoner for godt samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører . Dersom vi trekker i samme retning kan vi lage løsninger som kan skaleres og tas i bruk andre steder. Et eksempel er at over tjue virksomheter har gått i lag og fått status til å utvikle en regional klynge innenfor velferdsteknologi. Helse er en viktig utfordring for framtidens byer der velferdsteknologi er en del av løsningen.
 • Og vi har også alt fått en mulighet til å vise oss fram i Europa. EU har pekt på Stavanger som et av åtte fyrtårn som skal lage løsninger for framtidens smarte byer. I samarbeid med Manchester og Eindhoven har Stavanger fått tildelt Triangulum-prosjektet til 200 millioner. De neste årene har vi til å vise hva vi kan få til. Det handler om å lage løsninger som gjøre at byene kan bli bærekraftige, om nye, effektive og brukervennlige teknologier og tjenester, særlig i områdene energi, transport og data. Klarer vi å lage løsninger som kan tas i bruk andre steder, kan utfallet bli langt mer enn heder og ære.
  GREPENE SOM ER TATT i Barcelona, kan være inspirasjon for vår region, inspirasjon til enda tydeligere å søke å ta en posisjon som et smartby-laboratorium. Vi har alt noen av byggesteinene. Kanskje kan vi finne enda flere? Regionen er i dag hovedsete for avansert teknologi knyttet til olje— og gassutvinning. Er det noen av denne teknologien vi kan bruke til å utvikle framtidens bærekraftige byer? Kan dette være grobunn for en annen smart byggestein eller to?
Publisert: