• Statsminister Margaret Thatcher hadde sterk tru på reformene i offentleg sektor som ho sette i gang på 1980-talet. Men resultata er ikkje særleg imponerande, skal me tru to britiske forskarar. PHIL NOBLE

30 års ferd mot fiasko

KOMMENTAR: New Public Management-reformene skulle gjera offentleg sektor betre og billegare. I staden vart han dyrare og dårlegare.