• «Med andre ord gjorde Trump det klart at USA ville svara på Nord-Koreas atomtruslar med massivt militært angrep, muligvis inkludert atomvåpen,» skriv Fareed Zakaria.

Zakaria: Bløffens kunst

Korleis hamna vi her? Kvifor ser det ut til at vi er på randen av krig i Asia, ein krig som kan koma til å involvera bruk av atomvåpen?