Minister for mediemakt, mot NRK

Komiteen for Grunnlovsjubileet må endelig sørge for at kulturministeren får en kopi av nåværende paragraf 100. Mye tyder på at hun ikke har lest den.

Publisert: Publisert:

Kulturministerens fremste oppgave er å sikre en mest mulig opplyst og åpen offentlighet, ikke å beskytte forretningsmodellene til mediekonsernene. Foto: Bendiksby, Terje

 • Sven Egil Omdal
  Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Sven Egil Omdal 562532.jpg

TORSDAG SENDTE AFTENPOSTEN en tv-debatt om sex-kjøp. VG-TV var på elektronikkmessen i Las Vegas, mens TV-Adressa la ut en videoreportasje fra et trafikkuhell i Orkdal. Det var en helt vanlig dag i medie-Norge, bortsett fra at kulturministeren sto fast på at NRK bør fratas retten til å melde været på nett og mobil.Opposisjonen ga henne muligheten til en ærefull retrett i Stortingets spørretime onsdag. Den grep hun ikke. I stedet rotet Thorhild Widvey seg lengre og lengre ut i minefeltet: «Jeg har ingen mulighet til å blande meg inn i redaksjonelle avgjørelser NRK tar. Jeg har derfor heller ikke tatt noen grep for å endre Yr. Men jeg har sagt at det kan være ett av de områdene som kan komme til å bli vurdert,» sa hun.

HVIS KULTURMINISTEREN ikke kan gripe inn i NRKs rett til å drive Yr.no, hvordan kan hun så vurdere tjenesten? Vi trenger ikke Magnus Takvams sindige analyse for å forstå at Widvey har tenkt å skaffe seg den muligheten. På medieområdet skal frihetsreformen gjøre NRK mer ufri. Lenkene vil bli presentert i en stortingsmelding neste år.

De store mediekonsernene frykter, høyst sannsynlig uten grunn, at et moderne NRK er en trussel mot deres forretningsdrift.

I dette prosjektet vil Widvey finne støtte i redaksjoner over hele landet. I Aftenposten ber Joacim Lund henne nettopp «stramme lenken». «Det er på høy tid,» skriver han, at NRK hindres i å «gå ut over sitt mandat».

DET ER MULIG LUND tror at NRKs mandat er å sende dampradio og fargefjernsyn, men i de gjeldende vedtektene, fastsatt av generalforsamlingen, som er kulturministeren, heter det: «NRK skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud.» NRK Interaktiv ble etablert for 17 år siden. Siden har de stadig utviklet nye tjenester, også i de årene Aftenposten sov.

Til DN sier kultur— og debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, at «et lisensfinansiert NRK bør ikke konkurrere med medier i et helt annet marked. Jeg mener blant annet det er problematisk at NRK bygger opp en stor debattsatsing digitalt i direkte konkurranse med debattsidene i mediehusene.»

De store mediekonsernene frykter, høyst sannsynlig uten grunn, at et moderne NRK er en trussel mot deres forretningsdrift. Selv kaller de video for «den nye teksten» og bygger opp kringkastingsliknende tjenester, men ber om at myndighetene stopper NRKs forsøk på å utvikle en journalistikk som møter borgernes behov til enhver tid. Antakelig fordi hun har sittet mer i styremøter enn i ytringsfrihetsdebatter, tror kulturministeren at hennes fremste oppgave er å komme konsernene i møte. Røsten er Widveys, men hånden er Schibsteds.

SITUASJONEN ER DEN SAMME i de fleste europeiske land. I Tyskland reverserte Oberlandesgericht i Køln like før jul en avgjørelse i første rettsinstans som forbød den nasjonale kringkasteren ARDs nyhetsapp for smarttelefoner og lesebrett. Saksøker var den tyske avisutgiverforeningen. De svenske avisutgiverne snakker om trusselen fra de offentlige kringkasterne mot «de frie mediene», som om kappløpet mot neste kvartalsresultat er en høyere form for uavhengighet.

Det er simpelthen ingen empiri for at sterke, lisensfinansierte kringkastere skader de kommersielle mediehusene.

Den europeiske avisutgiverorganisasjonen forsøker å få EU-kommisjonen til å binde kringkasterne til tv-skjerm og radio, selv om de vet at tradisjonelt, lineært fjernsyn snart er å regne som et aktivitetstilbud for eldre.

ALLE OVERSER DE at den årlige demokratiindeksen til The Economist viser at de mest demokratiske landene i verden er de som har de sterkeste offentlige mediene. Freedom House, som i likhet med Economist ikke er noen frontorganisasjon for SV, slår også fast at de beste, og minst sensurerte, mediesystemene i verden finnes i land med de største offentlige mediene. Det er simpelthen ingen empiri for at sterke, lisensfinansierte kringkastere skader de kommersielle mediehusene.

I stedet for å bekymre seg for forretningsdriften, bør Widvey dreie perspektivet nokså nøyaktig 180 grader, og ta utgangspunkt i Ytringsfrihetskommisjonens forslag om at statens oppgave skal utvides fra «passivt å avstå fra inngrep til aktivt å sikre borgernes ytringsmulighet». Stortinget sluttet seg til dette synet, og vedtok det såkalte infrastrukturkravet som et nytt ledd i Grunnlovens paragraf 100: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge forholdende til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.» Det gjør man slett ikke ved å forby NRK å utvikle Ytring til en debattarena som konkurrerer med Aftenpostens nettdebatt, eller Bergens Tidendes.

WIDVEYS FØRSTE PLIKT etter Grunnloven er å sørge for at alle, også de som ikke ser seg råd til å abonnere på en kommersiell nettavis, blir opplyst, og får muligheter til å delta i den åpne, offentlige samtalen.

Som generalforsamling kan hun formulere rammene, og de bør være så ambisiøse som mulig.

Angrepet på Yr.no var et politisk selvskudd. NRK har meldt været i over 90 år, på alle tilgjengelige plattformer. Værdataene bak Yrs varsler er offentlig finansiert og kan ikke brukes kommersielt uten at kostnaden for skattebetalerne øker. I stedet for å gå løs på en av den norske netthistoriens største suksesser, bør Widvey utfordre NRK til å våge å lage en nettutgave som svarer tydeligere på det store oppdraget institusjonen har fått. Dagens variant er altfor lik Aftenpostens der den burde hatt en mer særegen redaksjonell profil. Som generalforsamling kan hun formulere rammene, og de bør være så ambisiøse som mulig.

Men før hun gjør det, bør hun ringe kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, beklage at hun krenket hans redaktøransvar, og be om godt vær.

Følg på Twitter.com/svelle

Fem siste Fripenn-kommentarer fra Omdal:

Publisert:

Fripenn

 1. – Jo, jeg er optimist, men ikke på autopilot

 2. Fripenn: Trist sending fra sutrerådet

 3. I 2019 kom det 550 nye podkaster hver dag

 4. – Jo, jeg er optimist, men ikke på autopilot

 5. Flaskemødre blir ignorert

 6. Drøset: Stem på Høire

Les også

 1. Kongens farlige tale

 2. Fotball, fest og litt slaveri

 3. Et bilde lyver alltid

 4. Åpent er helseskadelig

 5. Ta ikke den ironiske tonen!

 1. Fripenn