• Fredrik Refvem
    Galleri

Er vi for naive når vi stoler på alle?

KOMMENTAR: Det norske tilsynssystemet på norsk sokkel er basert på tillit og dialog. Men hva gjør vi når vi har med å gjøre selskaper som ikke respekterer dette?