• Galleri

Bygg heilt ny E 39 parallelt med nytt dobbeltspor for lyntog

Økonomi, jordvern og reduksjon av ulykker er handfaste argument for å velja ein heilt ny trasé for E 39.