• Rogaland Lektorlag mener at fylkespolitikerne bør omgjøre vedtaket om anonym retting i videregående skole. Wavebreak Media LTD

Anonym retting strider mot loven

Fylkespolitikernes vedtak om anonym retting av prøver i videregående skole er gjort i strid med elevenes rett og lærernes plikt til underveisvurderinger.