Flere lokale eidsvollsmenn

Stavanger amt sendte fire representanter til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll våren 1814. Men det var flere rogalendinger der enn disse fire.

Christian Magnus Falsen, «Grunnlovens far», sentralt i maleriet «Eidsvoll 1814». I salen satt fire fra Stavanger amt, og tre til med bakgrunn fra det som nå er Rogaland. Oscar Wergelands bilde av riksforsamlingen henger i Stortinget.
  • Gunnar A. Skadberg
    Lokalhistoriker
Publisert: Publisert:
Gunnar A. Skadberg.jpg
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

JUST HENRIK ELY var til og med «fydde på Straen» i Stavanger og døpt i Domkirken i desember samme år. Just Ely tilhørte en offisersfamilie som hadde sine røtter i den britiske adelsfamilien Elliot, men Justs far, Ernst David Ely var født i Tønsberg Han ble kaptein for 3. Stavangerske kompani, og han giftet seg i Stavanger med Guri Pedersdatter Thomsen. Ekteparet bodde i Nedre Strandgate 10 med sine sin store barneflokk på 13.Just var nærmest forutbestemt for en militær løpebane, og allerede som guttunge ble han korporal ved 2. Vesterlenske infanteriregiment. 15 år gammel ble han utnevnt til sersjant, og 25 år gammel ble han sekondløytnant ved Det Ryfylkeske kompani. Siden ble han kaptein og kompanisjef.

I 1791 ble Just Ely gift i Farsund med Karoline Nicolaia Lund. Ekteparet bosatte seg i Farsund, der Ely hadde sete som kaptein i landetaten. Just Ely ble valgt som utsending til Eidsvoll som representant for Vesterlenske infanteriregiment. Han gjorde ikke mye av seg under grunnlovsforhandlingene på Eidsvoll, men han stemte gjerne til støtte for «Grunnlovens far», Christian Magnus Falsen, og det såkalte Selvstendighetspartiet.

Carl Adolph Dahls viktigste anliggende på Eidsvoll var å forhindre at det ble krig mellom Sverige og Norge. Maleri av Christopher Pritzier Meidell.

CARL ADOLPH DAHL hadde sitt etternavn fra Sokndal. Han var født på gården Åve i Sokndal i 1769, og han var sønn av skipper og bonde Tollak Osmundsen Knubedal og Gunhild Carlsdatter Løvås. Da faren døde mens Carl var en guttunge, flyttet moren med ham til Fredrikshald (Halden), der mannen trolig hadde hatt handelsforbindelser.I Fredrikshald giftet i alle fall Gunhild Carlsdatter seg med kjøpmann Henrich Bolt, som således ble Carl Dahls stefar. Stefaren oppdaget Carls kunnskapshunger og lærelyst, og allerede som 12-åring fikk Carl arbeid ved kontoret til sorenskriveren i Idd og Marker. Ved siden av arbeidet studerte han jus, og etter dansk juridisk eksamen ble han i 1796 konstituert byfogd i Fredrikshald. Siden ble han byfogd i Tønsberg, før han i 1803 flyttet tilbake til Fredrikshald som auksjonsdirektør og sorenskriver i Idd og Marker.

Carl Adolph Dahl ble valgt som utsending til Eidsvoll fra Fredrikshald. Hans viktigste anliggende på Eidsvoll var å forhindre at det ble krig mellom Sverige og Norge, for han skjønte at om det ble krig, ville Fredrikshald havne midt i skuddlinjen. Men samtidig var Dahl en sterk forkjemper for selvstendighet.

Etter at grunnloven var undertegnet, gikk det som Dahl fryktet. Fredrikshald havnet midt i sentrum av krigsbegivenhetene i juli og august 1814, og Dahl engasjerte seg sterkt i forsvaret av sin by. Den svenske kronprinsen, som i teorien var radikaler og liberalist og selverklært tilhenger av idealene fra den franske revolusjon, hadde startet en krig mot «broderfolket» som skulle koste flere hundre svenske og norske soldater livet. 300 soldater falt bare under kampene om Kongsvinger.

Les også

Forskjønnelsen av Norge

Fredrikshald ble bombet sønder og sammen, og henstillinger fra sorenskriver og kanselliråd Carl Adolph Dahl og andre borgere om en pause i krigshandlingene for å få flyktende, sultende og skadde haldensere ut av byen, ble avslått av Carl Johan med mindre byens innvånere ville avgi ham sin troskapsed. For å få slutt på «elendigheden» så Dahl ingen annen råd enn å avgi denne eden på vegne av sin by. Men det hjalp lite så lenge kommandanten, Johan Cornelius Ohme, på Fredriksten Festning nektet å overgi festningen til svenskene før en våpenhvile endelig ble inngått i Moss.På tross av troskapseden Carl Adolph Dahl avla til Carl Johan, beholdt han tilliten fra sine medborgere i Fredrikshald. I 1815 ble han således valgt til suppleant til Stortinget, og i 1818 ble han valgt til stortingsrepresentant, men grunnet sykdom kunne han ikke møte. Sommeren 1819 døde Carl Adolph Dahl i Fredrikshald, bare 50 år gammel.

JENS ERICHSTRUP var jurist (født i Skien i 1775 og død i Stavanger i 1826) var amtmann i Stavanger fra 1825 til sin død i 1826. Han representerte Lister amt (vestlige delen av Vest-Agder) på Eidsvoll i 1814, der han tilhørte Unionspartiet. Jens Erichstrup ble gravlagt på Lagård kirkegård, og han har fått en gate oppkalt etter seg i Stavanger, Erichstrups gate på Storhaug.

Publisert: